– Det kan gå till kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Men det är viktigt att säga att de insatserna kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan, sade socialminister Lena Hallengren (S) vid en digital pressträff.

En satsning på ambulanssjukvården fanns med redan i budgeten i höstas, då sades det att man ville satsa 300 miljoner kronor på tre år.

Förutom kompetenshöjande insatser ska pengarna också räcka till ökad effektivitet när det gäller svarstider och samverkan med andra aktörer, enligt Lena Hallengren.

Detta är en del i en paketöverenskommelse med SKR där också sammanlagt 3,3 miljarder kronor går till kommunerna och regionerna för kompetensutveckling och bättre förutsättningar för vårdens medarbetare. Men här nämnde Hallengren bara som exempel öronmärkta pengar för att flera ska kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska och att stärka karriärmöjligheterna för befintliga specialistsjuksköterskor. 

I överenskommelsen ingår också pengar till primärvården och till digitala lösningar inom hälso- och sjukvården.

Läs mer:

Mer om överenskommelsen finns på regeringens webbplats: http://regeringen.se