I budgeten för 2021 föreslår regeringen en satsning på ambulanssjukvården med 100 miljoner kronor för 2021 och sedan motsvarande för 2022 och 2023. 

Förutom kompetensutveckling ska sjuktransporterna fungera mer effektivt och ambulanssjukvården ska stärkas för äldre och personer med psykiatriska diagnoser som inte kan ta sig själva till akuten. Antalet psykiatriambulanser kan behöva utökas.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.