Sedan årsskiftet har två arbetsgivarorganisationer, KFO och IDEA, gått ihop och bildat Fremia.

De nya avtalen är rena löneavtal, i övrigt förlängs de gamla avtalen till och med den 31 maj.

Det gäller två avtal som Kommunal förut hade med KFO:

  • Avtalet för ridinstruktörer och stallpersonal vid ridhusföretag. Löneökning med i genomsnitt 626 kronor (motsvarar 2,4 procent).
  • Avtalet för turism och fritid. Löneökning med i genomsnitt 522 kronor (2 procent).

De andra två avtalen hade Kommunal med IDEA:

  • Avtalet för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag. Löneökning med i genomsnitt 626 kronor (2,4 procent).
  • Avtalet för arbetare (gäller all möjlig ideell verksamhet där arbetsgivarna har varit medlemmar i IDEA, till exempel vissa hunddagis). Löneökning med i genomsnitt 730 kronor (2,8 procent).

På alla dessa fyra avtal höjs lönerna från den 1 december 2020 i nivå med höjningarna på den övriga arbetsmarknaden, att beloppen är olika i olika avtal beror på hur länge avtalen skjutits upp vid coronapausen i förhandlingarna.

Det är små avtal detta rör sig om, cirka 145 medlemmar totalt.

Kommunals ombudsman Lars Fischer är förhoppningsfull om att det ska gå att få till ett gemensamt avtal med Fremia för dessa fyra grupper.

– Vi har kommit en bit på väg men vi har inte kunnat stänga alla dörrar och knyta ihop alla knutar. Det ska vi fortsätta med. Men jag tror att vi kommer att fixa det här, vi står inte så jättelångt ifrån varann, säger han.

Fyra löneavtal med Fremia 

  • Utöver löneökningarna har Kommunal och Fremia kommit överens om att resterande löneökningar enligt märket ska ge 3,8 procent totalt under perioden 1 juni 2021 till den 30 september 2023. 
  • Och ersättningarna (ob med mera) ska öka med 5,4 procent i det nya avtalet, eller om det inte går att få ihop, per avtalsområde.