Avtalet hette tidigare Ramavtal jordbruk och har bilagor som gäller avbytare, anställda på maskinstationer och inom fjäderfäuppfödning.

När avtalskraven överlämnades krävde Kommunal precis som på andra avtalsområden en extra lönesatsning på yrkesutbildade och här även på dem med yrkeserfarenhet.

– Det har gjorts en liten extrasatsning på kvalificerade djurskötare. Vi är nöjda, vi har fått ut enligt märket, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman Kommunal.

Även Gröna arbetsgivare anser att det är rätt att prioritera kvalificerade yrkesarbetare animale, som det står i avtalet.

­– Det är alltid bra att prioritera de mest kvalificerade, som har satsat och som har långvarig verksamhet och utbildningar bakom sig. Det är oftast de som är nyckelpersonerna som är viktiga för verksamheten, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef, Gröna arbetsgivare.

Kort om avtalet

Kommunals avtal med Gröna arbetsgivare för lantbruk, djurpark och vattenbruk gäller från den 1 januari 2021 till den 30 juni 2023.

Löneökningar från den 1 februari 2021 med i snitt 706 kronor och från den 1 juli 2022 med 571 kronor. För bär- och frilandsodling sker lönerevisionen den 1 april 2021 och den 1 september 2022.

Lägstalönerna höjs den 1 februari 2021 med 2,84 procent och från den 1 juli 2022 med 2,24 procent.

Ersättningarna höjs den 1 februari 2021 med 2,84 procent och den 1 juli 2022 med 2,24 procent.

Retroaktiva löneökningar uteblir. Något som arbetsgivarna ser som en lättnad för mindre företag som då skulle få mer administration. Samtidigt förklarar Kommunal att det handlar om en central överenskommelse.

– Det blir inte retroaktivt på avtalen med Almega och Svenskt Näringsliv, det är en överenskommelse från i höstas då LO, PTK och Svenskt Näringsliv gjorde upp, märket måste följas, säger Jörgen Gustavsson.

Följs märket, alltså den löneökningstakt som industrin sätter, så gäller den nya pensionsuppgörelsen, därmed ska arbetsgivarna tidigare börja göra inbetalningar till avtalspensionen. Det gynnar alltså de yngre.

– I dag börjar man vid 25 år, nu kommer den åldern sänkas i tre steg, om tre år kommer man få inbetalt från och med att man är 22 år. Det är jättebra, de tidiga pengarna som man får inbetalt kommer växa hela livet, säger Jörgen Gustavsson.

En annan förändring är att pensionsavsättningen kommer göras per månad i stället för den sammanlagda inkomsten under året. Därmed kan Kommunals medlemmar få del av en högre avsättning till avtalspensionen.

Liksom i tidigare avtalsrörelser hade både fack och arbetsgivare krav på förändrade villkor för arbetstiderna. Kommunal yrkade på fler än de 25 semesterdagar som är lagstadgade. Arbetsgivarna ville ha längre avräkningsperioder för arbetstidsförläggningen.

– De vill förlänga begränsningsperioderna för att slippa betala övertidsersättning, de ville utöka normalarbetstiden, ta bort ob-ersättningar, de vill ta bort ett antal fridagar. Men vi det höll emot, säger Jörgen Gustavsson.

Nu ska parterna i en gemensam arbetsgrupp försöka få fram ett nytt arbetstidsavtal. För Gröna arbetsgivare är verksamhetens behov i fokus.

– Man vill ju ha de arbetstiderna när de bäst behövs, det är svårt att förutse säsongsvariationen, det är svårt att förutse när skörden ska in och jordgubbarna ska plockas eftersom det är så väderberoende. Det handlar om att anpassa arbetstiderna till säsongerna, säger Örjan Lenárd.

Kommunal fick heller inte gehör för kravet på hälsokontroller, företagshälsovård och friskvård.

– Det får varje företag lösa själva, säger Örjan Lenárd.

Ett annat krav fick dock gehör, parterna ska tillsätta en arbetsgrupp gällande kränkande särbehandling, för att ta fram information som ska spridas gemensamt till arbetsplatserna.

Enligt Gröna arbetsgivare omfattar avtalet 1 700 medlemsföretag, 6800 helårsanställda arbetare samt 1500 tjänstemän.