LO och Svenskt Näringsliv har kommit överens om förbättrad pension och försäkringar. Det blev klart strax före jul.

– Det känns skönt. Några av de förbättringar som nu är på plats har vi drivit mycket länge, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till tidningen Arbetet.

För kommunalarna handlar det bland annat om anställda som arbetar på arbetsplatser med avtal med Almega och KFO, exempelvis de som jobbar inom privat vård- och omsorg och kooperativt ägda förskolor och skolor (se faktaruta nedan). Även om alla avtal inte är färdigförhandlade än, förutsätter Kommunal att det blir skrivningar i samtliga avtal utifrån den centrala överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO.

En förbättring som gäller arbetsskadeförsäkringen är att den anställde inte längre behöver visa att arbetsgivaren vållat sjukdomen. Det kravet är redan slopat för anställda i kommuner och regioner och nu har LO fått igenom det även för de privatanställda och kooperativ.

Den största förbättringen gäller dock avtalspensionen, som också brukar kallas tjänstepension. Det är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar in varje månad om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Från och med i år kommer den att börja betalas in från 24 års ålder, istället som tidigare när den anställde fyllt 25. Startåldern sänks sedan till 23 år nästa år och till 22 år 2023.

I takt med att pensionssystemet förändrats har avtalspensionen blivit en allt viktigare del av den totala pensionen. Kommunal har räknat på vad det kommer att innebära för unga privat- eller kooperativt anställda kommunalare den dag de går i pension.

Störst förbättring blir det för den som börjar tjäna in pension vid 22 års ålder. De får cirka 840 kronor mer i avtalspension per månad om de slutar jobba vid 67. Den som slutar vid 65 får cirka 790 kronor mer per månad.

Det här gäller för den som arbetar för en privat arbetsgivare och har en medellön på 25 000 kronor. Ungefär samma summor gäller för anställda i kooperativ.  

De 24-åringar som från och med i år får avtalspension inbetald får mellan 250 och 270 kronor mer avtalspension beroende på om de jobbar till 65 eller 67. Det gäller både avtal med privata arbetsgivare och kooperativ.

I faktarutan nedan kan du se om förbättringen gäller ditt avtal. Majoriteten av kommunalarna i dessa avtal omfattas, men det kan finnas undantag. För att ta reda på vad som gäller dig, fråga din arbetsgivare eller kontakta till sektion.

Kommunalare som omfattas

Anställda i kooperativa företag:

 • Arbetskooperativ
 • Skolor, förskolor fritidshem (anställda födda 1980 och senare)
 • Hushållsnära tjänster
 • Hälsa, vård och omsorg (anställda födda 1980 och senare)
 • Personlig assistens
 • Ridinstruktörer och stallpersonal
 • Samhall
 • Turism och fritid 

Anställda i privata företag :

Almega kompetensföretagen:

 • Bemanningsavtalet

Almega tjänsteförbunden:

 • Hemserviceföretag
 • Serviceentreprenadföretag

Almega Tjänsteföretagen:

 • Arenor, bad och idrottsanläggningar
 • Banarbetare vid travbanor
 • Hästskötare, trav och galopp
 • Ridhusföretag

Almega Vårdföretagarna:

 • Bransch F, privat äldreomsorg 
 • Bransch G, personliga assistenter 
 • Bransch H, Ambulanssjukvårdare

Arbetsgivaralliansen:

 • Idrott

Lisebergavtalet

TRIA

Fastigo:

 • S-avtalet

Gröna arbetsgivare:

 • Djursjukvård
 • Golfbanor
 • Jordbruk
 • Sällskapsdjursverksamheter
 • Trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsodling

Sobona:

 • Bransch Personlig assistans

Sveriges Bussföretag: 

 • Bussbranschavtalet

Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund SSR:

 • Sotaravtalet

Visita: 

 • Visita

Utöver detta går de flesta företagen med hängavtal eller företagsavtal numer på SAF-LO avtalet.

Källa: Kommunal