På fredagen antog riksdagen regeringens förslag om en ny pandemilag. Den innebär större möjligheter att besluta om begränsningar av flera av de verksamheter där kommunalare arbetar. Syftet är att bättre kunna motverka smittspridning.

Främst påverkas kollektivtrafiken. Det kan handla om att bara ett visst antal personer får åka med i bussen, eller vistas på busstationen eller andra typer av resecentrum. Regering och myndigheter kan också besluta om att begränsa kollektivtrafiken till vissa tider. De personer som bryter mot reglerna ska avvisas och om det behövs kan trafikbolaget tillkalla polis. Passagerare som bryter mot reglerna riskerar böter.

I ett allvarligt läge kan trafiken helt stängas ner. Regeringen betonar dock att det är viktigt att kollektivtrafiken inte begränsas mer än vad som är nödvändigt eftersom många människor är beroende av buss, spårvagn och tunnelbana för att ta sig till jobbet.

Pandemilagen omfattar även en rad platser dit allmänheten har tillträde, såsom badhus, gym- och sportanläggningar, campingar och även stadsparker om det finns risk för en påtaglig trängsel. Här kan det handla om att anläggningar bara får ha öppet vissa tider och släppa in ett begränsat antal besökare. Men anläggningarna kan också behöva stänga helt, vilket en del kommuner redan gjort under pandemin.

Det blir länsstyrelserna som får ansvar att se till att reglerna följs. De kan till exempel besluta om att stänga ett badhus om den som driver verksamheten inte följer reglerna. Kommuner och privata företag kan hotas med vite, alltså böter.

Oppositionspartierna har riktat kritik mot att pandemilagen inte tar upp frågan om ekonomisk ersättning till de verksamheter som påverkas.

Pandemilagen börjar gälla söndagen den 10 januari och upphör den 30 september i år.