Avtalet innebär att lönerna höjs med i snitt 722 kronor från den 1 december 2020, retroaktivt. Nästa löneökning sker den 1 maj 2022, då lönerna höjs i snitt med 589 kronor. Det innebär löneökningar på 5,2 procent under avtalsperioden, i nivå med övriga arbetsmarknaden. 

– Det är ett rent löneavtal och innehåller inga villkorsförändringar alls, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman på Kommunal.

Kommunal hade några yrkanden på villkorsförbättringar, bland annat gällande bilersättning och mobiltelefoner.

– De är ute och klipper ganska stora områden på banorna. Vi vill att arbetsgivarna ska hålla med arbetstelefon. Det är inte bara för att man ska kunna få tag på dem utan för arbetsmiljön också. Man är ofta ute själv och det har hänt en del olyckor, så man behöver vara nåbar, säger Jörgen Gustavsson.

Men arbetsgivarna hade också yrkanden om villkorsförändringar och ville bland annat ta bort ob-ersättningen på morgnarna, enligt Jörgen Gustavsson.

– Personalen är ju ute och klipper tidigt för att de ska hinna innan spelarna kommer ut på banorna och då blir det en ob-ersättning som går in. Arbetsgivarna har tryckt ganska hårt i många år för att ta bort den. Men det är ju obekväm arbetstid så vi vill ha kvar den, det är något som vi skulle förlora mycket på. Den utgår till nästan alla som jobbar, säger Jörgen Gustavsson.

För att inte gå med på villkorsförsämringar fick Kommunal ge sig angående villkorsförbättringar.

Lägstalönerna och övriga ersättningar och tillägg, som OB-tillägg, höjs också från den 1 december 2020, med 2,85 procent och sedan den 1 juli 2022 med 2,26 procent.

Vid varje lönerevision kommer också löneutrymmet räknas av för avsättningar till avtalspension, med 0,15 procent vid första lönerevisionen och 0,14 procent vid den andra. 

Åldern för avsättning av avtalspension sänks från 25 år i en stegvis nedtrappning ner till 22 år.

– Det är mycket bättre att vi kommer ner där för det är ju de pengarna som kommer räntas under hela livet till pension, säger Jörgen Gustavsson.

Avtalet gäller till och med den 30 april 2023. Det är oklart hur många medlemmar som Kommunal har på avtalet – just nu rör det sig om cirka 500-600, men på somrarna betydligt fler.