En nyhet i avtalet är att arbetsgivarna tidigare ska börja göra inbetalningar till avtalspensionen, något som gynnar de yngre.

– I dag börjar man vid 25 år, nu kommer den åldern sänkas i tre steg, om tre år kommer man få inbetalt från och med att man är 22 år. Det är jättebra, de tidiga pengarna som man får inbetalt kommer växa hela livet, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman, Kommunal.

En annan förändring är att pensionsavsättningen kommer göras per månad i stället för den sammanlagda inkomsten under året. Därmed kan Kommunals medlemmar få del av en högre avsättning till avtalspensionen.

– Det blir positivt det också, säger han.

Om avtalet

Kommunals avtal med Gröna arbetsgivare för sällskapsdjur gäller från 1 januari 2021 till den 30 juni 2023.

Löneökningar från den 1 februari 2021 med i genomsnitt 716 kronor och från den 1 juli 2022 med i genomsnitt 528 kronor.

Ersättningar, tillägg och lägstalöner höjs med 5,07 procent under avtalsperioden.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 3.0 via Wikipedia.