Enligt det nya avtalet som Kommunal tecknat med arbetsgivarorganisationen Gröna Arbetsgivare, ska lönerna höjas den 1 februari 2021 med 2,78 procent för alla, det innebär i genomsnitt en löneökning på 765 kronor. Och den 1 juli 2022 höjs lönerna på nytt, med 2,2 procent. Det ger löneökningar på i genomsnitt 622 kronor.

Till skillnad från många andra avtal är de berörda på detta avtal garanterade den procentuella löneökningen som finns i avtalet.

Utöver löneökningarna görs avräkningar till avtalspension med 0,22 respektive 0,2 procent, vilket gör att det totala värdet hamnar på 5,4 procent. Inbetalningen till avtalspension sänks från dagens 25 år stegvis ner till 22 år, 2023.

Lägstalöner och ersättningar höjs med 4,98 procent under avtalsperioden.

Avtalet, som berör cirka 1 100 medlemmar gäller till och med den 30 juni 2023.