Kommunal har tecknat ett nytt avtal med Sobona för bransch besöksnäring och kulturarv.

En av de största arbetsgivarna på avtalet är Medley som driver gym och simhallar. Totalt berörs cirka 200 medlemmar på 120 företag som har cirka 4 100 anställda, alla yrkesgrupper inräknade.

En nyhet i avtalet gäller föräldrapenningtillägg, alltså det extra tillägg som arbetsgivaren betalar när man har föräldrapenning från Försäkringskassan.

– Det är positivt, det räcker att du har varit anställd ett halvår, i dag är det ett år. Om båda föräldrarna arbetar hos samma arbetsgivare så kan båda söka, det är också nytt, säger Lars Fischer, ombudsman, Kommunal.

Det blir också förändringar för dem som arbetstidskonton, när de fyllt 40 år växlas de in mot fler semesterdagar.

Det avtal som tecknats är helt nytt, hittills har medlemmarna omfattats av tre olika KFS-avtal och det tidigare avtalet med Pacta nu Sobona. Skälen till att ett och samma avtal nu ska gälla är att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta tillsammans har bildat Sobona.

Mer om avtalet

Avtalet med Sobona bransch besöksnäring och kulturarv gäller från den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2023. Fram till den 31 december 2021 gäller nuvarande avtal med löneökningar och höjda ersättningar.

Löneökningar:

Anställda hos arbetsgivare som har avtal med KFS besöksnäring, KFS museer och arkeologisk verksamhet samt KFS läns- och regionmuseer.

Löneökningar från den 1 november 2020 med i genomsnitt 3 procent. Lägst 783 kronor per heltidsanställd ska läggas i en pott som fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna höjs 1 april 2021.

Anställda hos arbetsgivare med Pacta/Sobona-avtalet.

Löneökningar från 1 november 2020 med i genomsnitt 520 kronor, från 1 april 2021 med i genomsnitt 530 kronor.. Löneökningarna fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna höjs med cirka 4 procent. Kommunals medlemmar ska också få en personlig löneökning som ska kompensera mellanskillnaden vid lönerevisionen 2022.

Från den 1 januari 2022 gäller samma villkor för alla med avtalet för Sobona för bransch besöksnäring och kulturarv.

I april 2022 höjs lönen med 2,5 procent, även ersättningarna höjs då.