Joakim Karlsson jobbar på ett hunddagis i Stockholmsområdet där han också är arbetsplatsombud för Kommunal. Hans fru jobbar på förskola och han har därför kunnat notera att coronaviruset hanterats annorlunda på hennes arbetsplats. Till exempel lämnas och hämtas barnen utomhus för att minska smittspridning. 

– Jag tycker inte att hämtning och lämning ska ske inne men då svarade min chef att jag kan inte tvinga mina kunder att lämna ute.

Med ett 30-tal hundar blir det även en del människor som samlas på hunddagiset. Efter att Joakim tagit hjälp av ett skyddsombud ska arbetsgivaren ha satt upp en lapp på dörren att det går bra att lämna ute om man ringer på dörren. De flesta valde att göra så, men inte alla, enligt Joakim. 

– Jag sa till min chef att lämning ska ske utomhus annars lägger jag en begäran att Arbetsmiljöverket tar ställning i frågan. Så i dag är det obligatoriskt. Jag tycker att det är töntigt att man ska behöva gå så långt för en sak som alla på arbetsplatsen vill ha. 

Joakim Karlsson tycker också att de som jobbar på hunddagis skulle kunna prioriteras för att få testa sig om de får symtom, eftersom det är många människor som har sina hundar på hunddagis. Han menar att det kan ge konsekvenser för många andra arbetsplatser om ett hunddagis tvingas stänga.

Rådet till alla i Sverige är att jobba hemifrån om man kan. Men Joakim tycker att myndigheterna också kunde prata om hur småföretagare, exempelvis i den gröna sektorn, kan minska smittspridning och skydda sina anställda.

– Jag tycker att myndigheterna ska vara tydligare med vad som gäller för småföretagare för att förhindra smittspridning i samhället. Många arbetsgivare bryr sig inte så länge de gör det som deras kunder vill.