Anställda på cirka 220 företag omfattas, alla yrkesgrupper inräknade finns omkring 12 500 anställda. Kommunal har cirka 300 medlemmar som berörs. Avtalet Sobona bransch energi är helt nytt, hittills har medlemmarna omfattats av KFS energiavtal och avtalet med Pacta nu Sobona. Skälet är att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta tidigare har bildat den nya organisationen Sobona.

Till en början gäller de nuvarande avtalen fram till den 31 december 2021, från den 1 januari 2022 gäller det nya avtalet fram till den 31 mars 2023. (Se löneökningar i faktarutan nedan.)

Några nyheter finns i det nya avtalet. En är att reglerna för föräldrapenningtillägg förändras så att fler kan få del av det.

– Det är positivt, det räcker att du har varit anställd ett halvår, i dag är det ett år, säger Lars Fischer, ombudsman, Kommunal.

Nya villkor gäller också när semester flyttas. Det betyder att den som inte får fyra veckors semester under juni till augusti förutom extra semesterdagar får en ersättning på 3 000 eller 5 000 kronor beroende på hur många veckor som förläggs utanför perioden.

Kort om avtalet

Avtalet med Sobona bransch energi gäller från den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2023. Fram till den 31 december 2021 gäller nuvarande avtal med löneökningar och höjda ersättningar.

Löneökningar:

Anställda hos arbetsgivare med KFS energiavtal.

Löneökningar från den 1 november 2020 med i genomsnitt 3 procent. Lägst 783 kronor per heltidsanställd ska läggas i en pott som fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna höjs den 1 april 2021 med 3 procent.

Anställda hos arbetsgivare med Pacta/Sobona-avtalet.

Löneökningar från 1 november 2020 med i genomsnitt 520 kronor, från 1 april 2021 med i genomsnitt 530 kronor. Löneökningarna fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna höjs den 1 april 2021 med 3 procent.

Från den 1 januari 2022 gäller samma villkor för alla med avtalet för Sobona energi.

Löneökningar från den 1 april 2022 med i genomsnitt 2,5 procent. Lägst 645 kronor per heltidsanställd ska läggas i en pott som fördelas individuellt och differentierat.

Från den 1 april 2022 höjs ersättningarna med 2,5 procent.