Anställda som arbetar med återvinning, renhållning samt med vatten och avlopp på cirka 90 företag har fått ett nytt avtal. En av de största arbetsgivarna är Stockholm Vatten och avfall.

Alla yrkesgrupper inräknat har företagen tillsammans omkring 7 800 anställda. Cirka 1 400 av Kommunals medlemmar berörs.

En nyhet i avtalet gäller föräldrapenningtillägg, alltså det extra tillägg som arbetsgivaren betalar när man har föräldrapenning från Försäkringskassan.

Nya regler gör det möjligt för fler att få tillägget från arbetsgivaren. Skälet är att man nu endast behöver ha varit anställd ett halvår får att få extra pengarna, tidigare gällde ett år. Nytt är också att båda föräldrarna kan ta del av tillägget om de är anställda på samma företag.

Det blir också flera förändringar som gäller semester. En är att det blir möjligt att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar om lokalt avtal skrivs. En annan är att de som har arbetstidskonton kan växla in dem mot fler semesterdagar om lokalt avtal skrivs.

Avtalet är helt nytt och ett resultat av att arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta, gått samman och bildat Sobona. Tidigare fanns här två KFS-avtal samt avtalet med Pacta/Sobona.

De avtalen förlängs nu fram till den 31 december 2021 (se löneökningar i faktarutan nedan). När avtalen slås ihop så påverkas villkoren. För de som haft KFS-avtalen och haft ob i schemat innebär det att ob-tilläggen fryses på 2019 års nivå.

­– I stället får de ett påslag på lönen med 100 kronor i månaden. Meningen är att ingen ska förlora, säger Susanne Gällhagen, ombudsman Kommunal.

Mer om avtalet

Avtalet med Sobona bransch vatten och miljö gäller från den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2023. Fram till den 31 december 2021 gäller nuvarande avtal med löneökningar och höjda ersättningar.

Löneökningar:

Anställda hos arbetsgivare med KFS-avtal renhållning.

Löneökningar från den 1 november 2020 med i genomsnitt lägst 912 kronor som läggs i en pott för att fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna räknas inte upp, därför höjs månadslönen med 100 kronor den 1 januari 2021 för dem med arbetstider som vanligtvis ger ob-tillägg.

Lägstalönerna höjs den 1 januari 2021 till 20 115 kronor för den som fyllt 19 år. I yrke där arbetsgivaren kräver det och arbetstagaren har gymnasial yrkesutbildning samt ett års sammanlagd anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska lägstalönen uppgå till lägst 21 054 kronor.

Anställda hos arbetsgivare med KFS-avtal VA

Löneökningar från den 1 november 2020 med i genomsnitt 3 procent som läggs i en pott för att fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna räknas inte upp, därför höjs månadslönen med 100 kronor den 1 januari 2021 för dem med arbetstider som vanligtvis ger ob-tillägg.

Lägstalönerna höjs den 1 januari 2021 till 20 147 kronor för den som fyllt 19 år. I yrke där arbetsgivaren kräver det och arbetstagaren har gymnasial yrkesutbildning samt ett års sammanlagd anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska lägstalönen uppgå till lägst 21 082 kronor.

Anställda med arbetsgivare som har avtalet med Pacta/Sobona.

Löneökningar från 1 november 2020 med i genomsnitt 520 kronor, från 1 april 2021 med i genomsnitt 530 kronor. Löneökningarna fördelas individuellt och differentierat.

Ersättningarna höjs den 1 april 2021 med 3 procent.

Från den 1 januari 2022 gäller samma villkor för alla med avtalet för Sobona vatten och miljö.

Från den 1 april 2022 höjs lönen med ett genomsnitt på 2,5 procent.

Lägstalönen ska den 1 januari 2022 vara 24 370 kronor för den som fyllt 20 år och som har ett års sammanlagd anställningstid i yrket.

Fotnot: Bilden är licenserad av CC BY-SA 3.0 via Wikipedia.