Orsaken är att Kommunal och Sobona ska utreda avtalet och jämföra det med de två andra avtal som finns för assistenter i kommuner och kommunala bolag, det stora SKR-avtalet och det som heter PAN-avtalet, som mest används när anhöriga är assistenter.

– Vi ska göra en arbetsgrupp och försöka få avtalen konkurrensneutrala. Och då ska man också gå igenom de yrkanden vi hade i den här avtalsrörelsen, säger Pia Svederstedt, ombudsman på Kommunal.

Lönerna i avtalet, som gäller från den 1 november i år till den 31 oktober 2023, höjs vid tre tillfällen:

  • Löneökning från den 1 november i år med i genomsnitt 2,90 kronor/timme.
  • Den 1 november 2021 ska lönen höjas med i genomsnitt 2,95 kronor/timme.
  • Den 1 november 2022 ska lönen höjas med i genomsnitt 3 kronor/timme.

Lönerna fördelas lokalt och individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.

Löneökningarna är i nivå med övriga arbetsmarknaden och motsvarar 5,4 procent under hela avtalsperioden.

Kan det bli aktuellt med månadslön för de som berörs av det här avtalet i framtiden?

– Jag kan inte säga det. Vi vil ju helst att våra medlemmar ska gå på månadslön, säger Pia Svederstedt.

Även lägstalöner och OB-tillägg höjs med 5,4 procent totalt under hela perioden.

Omkring 1 500 personliga assistenter berörs av avtalet, enligt Sobona. 

Inför nästa avtalsrörelse ska Kommunal och Sobona alltså utreda det tre olika avtalen. Målet är att få till konkurrensneutrala avtal, arbetsgivarna ska inte kunna välja vilket avtal som är bäst, enligt Pia Svederstedt.

Däremot har man inte diskuterat att den här gången låta de som berörs av det här avtalet få samma avtal som kommunanställda personliga assistenter på HÖK.

– Vi ska titta i stort på personlig assistans för att hitta lösningar men det är inte det vi har diskuterat, säger Sobonas förhandlingschef John Nilsson.

Utredningen kring de olika avtalen ska vara klar senast den 30 juni 2022.

Avtalet med Sobona för personliga assistenter

Löneutrymmet anges per timme eftersom alla är timavlönade på detta avtal.

Lönerna höjs vid tre tillfällen: 

  • Från den 1 november 2020 med i genomsnitt 2,90 kr/timme.
  • Den 1 november 2021 med i genomsnitt 2,95 kr/timme.
  • Den 1 november 2022 med i genomsnitt 3 kr/timme.

Lägstalöner höjs vid tre tillfällen, nya lägstalöner är:

  • Från den 1 november 2020, 117,83 kr/timme.
  • Från den 1 november 2021, 119,95 kr/timme.
  • Från den 1 november 2022, 122,11 kr/timme.

Ob-tillägg höjs den 1 januari 2021, den 1 januari 2022 och den 1 januari 2023.