Kompetensutveckling och studiestöd är viktiga delar i överenskommelsen mellan Kommunal, IF Metall, privata arbetsgivare i Svenskt Näringsliv och PTK som förhandlar för tjänstemän och akademiker.

Det här gäller för kommunalare som är anställda i privata företag som ingår i Svenskt Näringsliv, som till exempel Vårdföretagarna och Almega.

Studiestöd:

• Alla som har jobbat i åtta år, och då i genomsnitt minst 16 timmar i veckan får rätt att vara lediga och få betalt under utbildning.

• De som under de åtta åren har varit sjukskrivna, föräldralediga eller värnpliktiga får räkna två av dessa år som kvalificeringstid.

• Det införs en ersättning för utbildning som är kortare än en vecka. Den blir 80 procent av lönen upp till 66 800 kronor per månad.

Tobias Baudin, Kommunal.

Förändringar av las

Baudin: Blir bättre för medlemmarna

Nyheter

• Möjlighet till längre betalda studier införs, två terminer på heltid eller studier på deltid i upp till 30 månader. Studiedagarna, totalt 220 dagar, går också att fördela på andra sätt över ett helt arbetsliv.

• Femton år efter att personen har använt 110 av sina 220 utbildningsdagar får man rätt till ytterligare 110 betalda studiedagar.

• Arbetslösa kan via omställningsorganisation få ett kompletterande studiestöd i upp till två år. (Läs mer under omställning).

• Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare förutsätter att staten inför ett nytt statligt studiestöd för dem som har arbetat i åtta år. Stödet ska vara ett studiebidrag på 20 000 per månad. Det ska utöver det vara möjligt att ta studielån på 12 000 kronor per månad. Detta ska gälla alla som arbetar oavsett arbetsgivare.

• De som har kollektivavtal som har träffats med företag och branscher inom Svenskt Näringsliv får i så fall utöver detta en löneutfyllnad så att de inklusive studiebidraget får 80 procent av lönen upp till 30 600 kronor i månanden. För inkomster över det taket blir löneutfyllnaden 66 procent upp till 66 800 kronor i månaden.

Omställning:

Det finns redan i dag omställningsorganisationer som ger stöd till anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist.

• Det nya i överenskommelsen blir att stödet även kan ges till visstidsanställa och till sjuka som har sagts upp av personliga skäl. Även provanställda och personliga assistenter kan få detta stöd. 

• Kravet för att få stöd är att personen i snitt har arbetat minst 16 timmar i veckan under 12 av de senaste 24 månaderna. 

• Stödet kan bestå av rådgivning, vägledning, utbildning, validering och studieersättning för att stärka personens ställning på arbetsmarknaden.

Bussförare och undersköterska (genrebilder).

Förändringar av las

Så påverkas du av nya las-reglerna

Nyheter

• Studiestöd kan ges till personer som har jobbat i åtta år, och då i genomsnitt minst 16 timmar i veckan får rätt att vara lediga och få betalt under utbildning.

De som under de åtta åren har varit sjukskrivna, föräldralediga eller värnpliktiga får räkna två av dessa år som kvalificeringstid.

Omställningsstöd och studiestöd kan ges till den som under 12 månader inom 24 månader har har varit anställd i ett privat företag som är anslutet till omställningsorganisationen, och då har arbetat minst 16 timmar i veckan i 12 månader.

Om någon under tiden byter arbetsgivare som tar över verksamheten hos den tidigare arbetsgivaren, räknas tiden hos den tidigare arbetsgivaren också. Till exempel när kommunal verksamhet tas över av privata företag, enligt LAS 6b om verksamhetsövergång.

Mer om överenskommelsen

Anställda i kommuner, regioner och deras bolag omfattas inte av överenskommelsen om omställning.

Kommunal har ett omställningsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala och regionala bolag) om omställning.

Det ger rätt till betald kompetensutveckling för fast anställda, tillfälligt anställda och sjuka. Detta för att undvika att de riskerar att sägas upp samt för att öka deras möjligheter att få fast anställning i verksamheter där arbetsgivaren behöver rekrytera personal.