– Vi har yrkat på ytterligare semesterdagar på det här avtalet i flera år. Men det har aldrig gått igenom. Men det här nya förslaget kunde de acceptera, säger Kommunals ombudsman Lars-Sture Johansson.

Den som fyllt 40 år ska få en betald fridag per år, vid 50 år får man två fridagar och vid fyllda 60 år är det tre fridagar per år. Dessa fridagar är inte semesterlönegrundande och ger inte semesterlönetillägg.

Avtalet hette tidigare avtalet för arbetskooperativ men där man nu bytt namn på det och namnger det nu i stället som avtalet för arbetsintegrerande sociala företag. Det berör cirka 660 medlemmar.

Det andra avtalsåret höjs lönerna med i genomsnitt 618 kronor. Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.

En annan villkorsförändring är att heltidsmåttet sänks för den med oregelbunden arbetstid, som är schemalagd även helger, till 37 timmar/vecka, från dagens 40 timmar. Förändringen gäller från årsskiftet.

Lägstalönerna höjs med 5,8 procent under avtalsperioden och OB-tillägg och andra rörliga ersättningar med 5,6 procent. OB-tilläggen skrivs nu in i avtalet, tidigare var de berörda hänvisade till ett annat KFO-avtal, för hälsa, vård och övrig omsorg, för att hitta vilka belopp som gällde.

Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med den 30 september 2023.

Fotnot: Mer om avtalet finns på kommunal.se.