I början av november öppnades ytterligare en intensivvårdsavdelning för covid-patienter. Samtidigt vårdas covid-patienter på den ordinarie intensivvårdsavdelningen. Antalet patienter är inte lika många som i våras, men de senaste dagarna har patienterna blivit sjukare och arbetet allt tyngre med fler vändningar.

Nu försöker regionen täcka akut frånvaro med extrapass och betalar extra utöver kollektivavtalet. Ett dagspass ger 820 kronor, ett helgpass 1300 kronor och nattpass 1640 kronor. Detta gäller all slutenvård, alltså inte bara covid-vården.

– Pengarna gör inte att man tar passen. Vi är redan trötta, det är inte många som vill ta extrapass. Varför får vi inte betalt för det tunga och tuffa jobb som vi redan gör? Varför måste man jobba mer än 100 procent för att få ersättning, frågar Stina Asp Larsson.

Pressen är stor när både covid-patienter och de vanliga iva-patienter ska vårdas.

– Vi håller på att klona oss, vi räcker inte till. Det är tungt att jobba heltid, vi är redan extra trötta. Det är risk att de kör slut på oss och fler blir sjukskrivna. Det är en ond cirkel, det är bättre att de tar in mer folk, säger Stina Asp Larsson.

När skyddsutrustningen plockades fram igen och det var dags att åter ta på sig skyddsmasken var det till en början svårt att få luft, tycker hon. Kollegor blev gråtmilda när de såg utrustningen och visste vilka arbetspass som väntade.

Vi vill ha betalt för det arbete som vi gör, det är tungt fysiskt och psykiskt och vi utsätts för smitta.

Stina Asp Larsson, undersköterska

Flera som arbetade i covid-vården i våras har arbetat under sommaren, men den hårda belastning som våren innebar har gett skador som visat sig först efteråt och några är sjukskrivna.

– Man står aldrig still, flera har fått skador i axlarna och ryggen eller hälsporre, säger Stina Asp Larsson.

I våras förflyttades personal från andra avdelningar till covid-vården på iva, men det har inte skett nu. Trots den höjda ersättningen för extrapass har inte fler sökt sig till covid-vården.

När luckorna i schemat inte kan täckas får istället den ordinarie personalen fortsätta arbeta.

– Det finns tillfällen när det har varit hög belastning på jobbet att man har fått stanna kvar på jobbet tills det har lugnat ner sig. Det blir mer och mer att vi beordras till det, och det är ett bevis för att man inte orkar ta extrapass, säger Stina Asp Larsson.

Precis som i våras är covid-patienterna mycket sjuka, men mer kunskap gör att tiden i respirator har minskat lite. Samtidigt har Stina Asp Larsson och hennes kollegor nu upparbetade rutiner som gör arbetet lättare.

I Region Dalarna får anställda i covid-vård 5 000 kronor extra i månaden, men någon sådan ersättning finns inte i Region Sörmland.

– Det vore rimligt att man får 5 000 kronor extra per månad. Vi vill ha betalt för det arbete som vi gör, det är tungt fysiskt och psykiskt och vi utsätts för smitta. Många arbetar sedan länge varannan helg, för att fler ska göra det finns nu ett tillägg på 100 kronor per timme på helgerna, , säger Stina Asp Larsson.  

Det är ett ohållbart att köra på extrapass. Man kör slut på dem, det blir ingen personal kvar till slut.

Thomas Alm, Kommunal

Frågan om extrapass har lyfts av Kommunal i en skrivelse till regionen.

– Det är ett ohållbart att köra på extrapass. Man kör slut på dem, det blir ingen personal kvar till slut. De måste se över det här, annan personal måste komma in, säger Thomas Alm, förhandlingsansvarig för Kommunal i Region Sörmland.

Kommunal har utan framgång krävt extra ersättningar till dem som arbetar i covid-vård.

I våras fanns ett fast schema med fyra arbetsdagar och två lediga dagar vilket innebar ledigt var sjätte helg. Ett lokalt avtal gav då cirka 5 000 kronor extra per månad, cirka 4 500 kronor extra i ob-ersättning samtidigt som avsättning gjordes till en arbetstidsbank.

Men det schemat är inget som Kommunal vill gå tillbaka till.

– Det slet något fruktansvärt på personalen, säger Thomas Alm.

Kommunalarbetaren har sökt Region Sörmland. I ett mail svarar Fredrik Gustavsson som är pressansvarig att regionen tar successiva beslut utifrån läget och att det i dagsläget inte finns några beslut riktade till covid-vården. ”Vi löser inte covid-vården med extra pass. Patienter med covid vårdas på vårdavdelningar med ordinarie schemalagda medarbetare, extrapassen är till för att lösa de situationer som kan uppstå på grund av akut frånvaro.”