Antalet covid-patienter ökar i Dalarna och en ny iva-avdelning har öppnats. Samtidigt är det nu klart med en extra ersättning. Den gäller de som arbetar på covid-, akutvårdsavdelningen samt intensiv- och uppvakningsavdelningen i Falun.

Kravet är att man arbetar minst 50 procent på avdelningen. Lönetillägget är proportionerligt utifrån tidsperiod och tjänstgöringsgrad. Men den är samma för alla yrkesgrupper. Kommunal anser dock att fler borde omfattas.

– Vi kan se att det är fler som berörs. Vi för diskussioner med arbetsgivaren, säger Therese Lundell.

Region Dalarna är inne i ett allvarligt läge. Det konstaterar Christer Carlsson (M) ordförande i personalutskottet i ett pressmeddelande. Därför har också beslut fattats om extraersättningar för pass utöver ordinarie arbetstid.

Den som tar ett dag- eller kvällspass får 1 100 kronor och ett nattpass 1 400 kronor. Detta är samma ersättningar som gällde i somras. Men för undersköterskorna finns en skillnad, enligt Kommunal. I somras fick de inte ersättning om de bröt sin föräldraledighet för att ta extrapass, det får de nu med 1 100 kronor.

Samtidigt byter många nu frivilligt arbetsuppgifter för att arbeta med covid-patienter.

– Man vill hjälpa till. Men det finns en enorm trötthet hos all personal. Och även om man inte arbetar med corona-patienter så har man drabbats av allt. Men man gör ett försök till och försöker att stå ut, säger Therese Lundell.