Det har skett en fyrdubbling av andelen avslag på ansökningarna om fortsatt sjukskrivning efter sex månader sedan 2015, rapporterar tidningen Arbetet.

Från 10 procent för fem år sedan till 40 procent hittills i år. Ökningen är även markant jämfört med förra året, då 29 procent fick avslag.

– Det är inte acceptabelt vi kan inte ha det så, människor måste kunna ha ekonomisk trygghet och få gå igenom sin vårdinsats eller rehabilitering för att komma tillbaka till sitt arbete, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Sveriges Radio.

Det handlar om den så kallade rehabiliteringskedjan där arbetsförmågan hos den som är sjukskriven efter 180 dagar ska prövas mot hela arbetsmarknaden, inte bara om man kan gå tillbaka till den gamla arbetsplatsen.

2014 skärpte Försäkringskassan bedömningarna och sedan dess har alltså andelen avslag ökat kraftigt.

Många kritiker menar att den prövning sker mot jobb som inte finns på riktigt. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har till exempel pratat om dem som ”hittepåjobb”.

Tidigare i år föreslog en statlig utredning förändringar i sjukförsäkringen. Bland annat om att den sjukskrivna ska prövas mot ett definierat och normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Utredningen vill också göra det lättare att få fortsatt sjukpeng om en person genomgår rehabilitering och det är troligt att den kan komma tillbaka till jobbet även efter 180 dagar.

– Där finns det konkreta förslag som regeringen arbetar med och vi behöver verkligen lägga undan all form av politisk prestige och alla ideologiska låsningar och jobba över partigränserna för att lösa detta, säger Ardalan Shekarabi till Sveriges radio.

Tidningen Arbetet har tidigare visat att en stor andel av dem som får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) samtidigt var sjukskriva av läkare men fått avslag hos Försäkringskassan.

Även i det fallet har socialförsäkringsministern sagt att han vill se förändringar och att utredningens förslag är utgångspunkten för regeringen. Men ännu finns inget lagförslag.

Enligt Ardalan Shekarabi krävs budgetdiskussioner med samarbetspartierna för att genomföra förändringarna eftersom dessa skulle påverka statens finanser.

– Vår målsättning är att detta ska hanteras nästa år, sade socialförsäkringsministern då till Arbetet.

Andel utförsäkrade efter 180 dagar

2015: 10 procent
2016: 17 procent 
2017: 22 procent
2018: 21 procent
2019: 29 procent
2020: 40 procent (fram till början av november)

Källa: Socialdepartementet och Sveriges radio

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.