På torsdagen antog Kommunals kongress ett uttalande där de kräver en bättre sjukförsäkring. Det var efter en uppmaning från kongressombudet Lena Ericsson Höijer, avdelning Stockholm, som uttalandet kom till. Hon pratade om behovet av att återupprätta sjukförsäkringen och vilka katastrofala följder det får för Kommunals medlemmar när de nekas ersättning vid sjukdom.

I uttalandet kräver Kommunals kongress att sjukförsäkringen förstärks så att den levererar enligt sitt grundläggande uppdrag och att rätten till sjukersättning (tidigare förtidspension) ses över med hänsyn till ålder, arbetsrelaterad ohälsa och möjligheten att byta yrke.

I dag besökte lägligt nog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) kongressen och svarade bland annat på frågor från KA.

Kan du ge Kommunals medlemmar en bättre sjukförsäkring?

 Vi jobbar ju för fullt på de förändringar som behöver ske för att människor inte ska ramla mellan stolarna på det sätt som vi ser i dag. Vi har också sedan förra året ett antal utredningar igång som ser över olika delar av lagstiftningen, säger Annika Strandhäll.

En utredning ser bland annat över begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl” och hur sjukförsäkringen fungerar för visstidsanställda. En annan ser över hela sjukskrivningsprocessen, från det förebyggande arbetet till efter sjukskrivningen. Dessutom pågår en översyn på socialdepartementet kring sjukersättningen.

I Kommunals uttalande från kongressen skriver de att det är särskilt alarmerande att antalet som beviljas sjukersättning har minskat med över 90 procent på 15 år.

– Jag vet att det är en väldigt viktig fråga för Kommunals medlemmar. Vi gjorde inte några lagstiftningsförändringar eller skärpningar under förra mandatperioden, utan det som har lett fram till detta är tillämpningsskärpningar som Försäkringskassan gjort utifrån den gamla lagstiftningen, säger hon.

Annika Strandhäll säger att regeringen skulle kunna tänka sig att göra förändringar i lagstiftningen för att fler ska beviljas sjukersättning. 

Under alliansregeringen var kritiken mot sjukförsäkringen och hur människor utförsäkrades massiv. Men många menar också att det är lika illa i dag, när det har varit en socialdemokratiskt ledd regering i över fyra år.

Annika Strandhäll säger att de tog bort den bortre tidsgränsen som gjorde att människor utförsäkrades och höjde taket i sjukförsäkringen. De brister som finns i dag säger hon beror till stor del på att Försäkringskassan har skärpt sin tillämpning av lagen.

– Det har gjort att människor har hamnat i kläm på ett sätt som vi inte vill se. Därför har vi tillsatt de här utredningarna och bytt ut ledningen för Försäkringskassan. Det finns också ett nytt regleringsbrev, säger Annika Strandhäll.

Hon säger att det är ”flagrant och uppenbart” att det till stor del handlar om Försäkringskassans tillämpning.

– Det är samma lagstiftning som vi haft sedan 2008. Försäkringskassan prognostiserade 2016 själva ett beviljande på 18 000 per år, förra året låg de på 5 500. Det vi som politiker kan göra i det läget är att förändra lagstiftningen och det är det vi håller på att se över, säger Annika Strandhäll.

Det har blåst kring Annika Strandhäll sedan hon med några månader kvar till valet förra året avsatte Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Nyligen öppnade M, L och KD för att rikta misstroende mot henne och KU kommer med snart med sin granskning av hanteringen.

Kritikerna menar att Ann-Marie Begler offrades för att hon helt enkelt gjorde sitt jobb och verkställde regeringens politik.

I tidigare regleringsbrev till Försäkringskassan stod det till exempel att antalet sjukskrivningsdagar per invånare och år skulle vara nio dagar. Det målet har kritiserats och angetts som en av anledningarna till Försäkringskassans hårdare tillämpning. Men det håller inte Annika Strandhäll med om. 

– Jag menar att det inte är så och det målet är inte heller kvar. Det är bortplockat eftersom det blev så mycket fokus på det. Men en målsättning på 9,0 dagar på samhällsnivå är var sjukfrånvaron låg 2013, så det är ingen revolution på något sätt.