LO:s representantskap träffades även denna gång digitalt. Ledningen satt i LO-borgen i Stockholm, övriga ledamöter samlades på ett 30-tal platser i landet för att delta via länk.

Avtalssekreterare Torbjörn Johansson redogjorde för innehållet i slutbudet i LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Han jämförde det med vad som gäller i dag och vad den statliga LAS-utredningen föreslår.

Hans slutsats är att budet i LAS-förhandlingarna inte skulle stärka anställningstryggheten för LO:s medlemmar. Men att den statliga LAS-utredningens förslag på många punkter är ännu sämre.

LO-styrelsen hade enhälligt rekommenderat representantskapet att säga nej till slutbudet i LAS-förhandlingarna. Ett slutbud som Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog beskriver som en ”sminkad gris”.

Representantskapet ställde sig enhälligt bakom LO-styrelsens rekommendation, utan debatt. Efter Torbjörn Johanssons inledning var själva beslutspunkten avklarad på mindre än en minut.

Torbjörn Johansson och Susanna Gideonsson betonade att det viktiga nu är att LO mobiliserar för att stoppa hotet om lagstiftning utifrån LAS-utredningens förslag.

LO har en namninsamling mot sämre anställningstrygghet. Hittills har knappt 45 000 personer skrivit på. Torbjörn Johansson sa att det är viktigt att få fler att skriva på.

– Det är dags att steppa upp det arbetet, fortsatte han.

Om LO lyckas stoppa LAS-utredningens förslag, kanske med stöd av Vänsterpartiet som hotar med misstroende mot regeringen, kan det bli regeringskris där extraval inte kan uteslutas.

– Vi måste vara förberedda på nästa valrörelse när den än kommer, sa Susanna Gideonsson.