Tobias Baudin ville göra ett försök när Svenskt Näringsliv bjöd in till återupptagna LAS-förhandlingar.

Han ville pröva om det gick att få förbättringar i anställningstryggheten genom att få bort allmän visstid och hyvling.

– Men det fanns inga försök från Svenskt Näringsliv att gå oss till mötes. De föreslog bara försämringar när det gäller anställningstryggheten, säger han.

LO-borgen.

Förändringar av las

LO säger nej till LAS-bud

Nyheter

I det omkring 40 sidor tjocka slutbudet från arbetsgivarna fanns krav om fler undantag i turordningsreglerna, tre-fyra arbetare och tre-fyra tjänstemän, alternativt ett undantag för 15 procent av hela personalstyrkan.

Begreppet saklig grund vid uppsägningar vill Svenskt Näringsliv ersätta med ”sakliga skäl”, med några kriterier som enligt Tobias Baudin skulle försvaga regelverket.

– Men vi kom ganska långt när det gäller omställningspaketet. Det är kanske inte så konstigt eftersom det var staten som skulle betala, säger Tobias Baudin.

Omställningspaketet handlar om kompetensutveckling och stöd för att få nya arbeten för dem som blir av med jobbet.

När LO tog beslutet om att återuppta LAS-förhandlingarna så var förbunden splittrade. Sex av dem reserverade sig.

Men nu var alla i styrelsen överens om att rekommendera representantskapet på tisdag att säga nej.

– Om det är något bra av det som har hänt så är det att LO har blivit enigare nu. Vi kan tillsammans med full kraft agera för att stoppa planerna på att göra LAS-utredningen till lag, säger han.

Att det kan orsaka regeringskris vill inte Tobias Baudin ta ansvar för.

– Det får politikerna lösa. De har ju med sin inblandning medverkat till att det inte blev något avtal mellan oss och Svenskt Näringsliv.

Tobias Baudin vill nu snabbt in i avtalsrörelsen igen.

– Vi har slösat bort två dagar på LAS-förhandlingar. Nu är det fullt fokus på högre löner och bättre villkor för våra medlemmar. Det behövs. Avtalsrörelsen kommer att bli stentuff, säger han.