Vill ni lagstifta mot hyvling (minska tjänstgörings­graden i stället för att säga upp vid arbetsbrist)?

Socialdemokraterna

”Vi vill ha bort hyvlingen. Först vill vi se om parterna kan komma till en uppgörelse genom förhandlingar. Om det inte är möjligt återstår lagstiftning.”

 

Miljöpartiet

”Ja. Vi har i regering tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar på anställningskontraktet.”

 

Vänsterpartiet

”Ja. Vi vill förhindra hyvling genom att ändra LAS så att reglerna gällande arbetsbrist blir tillämpliga om en arbetsgivare vill omreglera den anställdes sysselsättningsgrad. Hyvling ska inte förekomma på svensk arbetsmarknad.”

 

Moderaterna

”Nej. Vi har inga sådana förslag i dagsläget.”

 

Liberalerna

”Nej. Arbetsgivare ska självklart ­erbjuda goda villkor åt arbetstagarna, men Liberalerna anser att det är bättre att erbjuda en tjänst med färre timmar än ingen tjänst alls.”

 

Centerpartiet

”Hyvling är inte bra, men i väntan på att vi får ordning på arbetsmarknaden och att våra reformer kommit på plats, så är det bättre än arbetslöshet. Med våra reformer tror vi att hyvlingen kommer att minska.”

 

Kristdemokraterna

”Nej. Detta är något som parterna bör kunna komma överens om.”

 

Sverigedemokraterna

”Nej.”

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.