Personalens kritik mot hur arbetsgivaren hanterade pandemin under våren är hård

Kumlas socialchef Gabriella Mueller Prabin och medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Johansson håller med om att 42 av 120 smittade är många, men vill inte spekulera i orsaker.

– Vi ska göra en analys av vårt jobb och hur det har sett ut under hösten, säger Gabriella Mueller Prabin.

Deras uppfattning är att omorganisationen och kickoffen inte påverkade smittspridningen och säger att det gjordes noggranna riskbedömningar. Skyddsutrustning har funnits hela tiden enligt dem, men inte i stora mängder och i alla förråd. Det säger också kommunens upphandlare. 

– Personalen är van vid att se sina förråd ganska fulla, men vi ställde snabbt om till ett centralt lager och omfördelade mellan enheterna, säger Magdalena Johansson. 

Anne-Christine Stenbäck.

Covid-19

”Många ringde och grät – det var kaos”

Arbetsmiljö

Personal menar att det inte har funnits. Ljuger de, eller hur ska man förstå det? 

– Det kan vi inte svara på. Vi tänker inte säga att någon ljuger. Vi vet vad vi har beställt och vad vi har betalat för, säger Gabriella Mueller Prabin.

Hemmagjorda visir användes även i akutsjukvården i ett inledningsskede. Så såg det ut i hela landet. När det inte finns att få tag på är det så man får göra.

Magdalena Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Godkända visir kom dock inte förrän den 15 maj. 

– Hemmagjorda visir användes även i akutsjukvården i ett inledningsskede. Så såg det ut i hela landet. När det inte finns att få tag på är det så man får göra, säger Magdalena Johansson. 

Kommunen bestämde att engångsvisir skulle återanvändas. I början på juli kom ett beslut från Arbetsmiljöverket om att det inte var tillåtet, då slutade Kumla med det.

Kumla gick också på Folkhälsomyndighetens rekommendation för munskydd. Arbetsmiljöverket ansåg dock att munskydd alltid behövdes vid nära kontakt om brukaren hade symtom. Folkhälsomyndigheten är experter på smitta och det gjordes en bedömning kring varje brukare om munskydd behövdes, argumenterar kommunen. Skyddsombud deltog inte.

När det gäller kvinnan som Anne-Christine jobbade hos som visade sig smittad, tillbakavisar arbetsgivaren att hon rapporterade symtom till sjuksköterskorna.