Sjukhusanställda har utsatts för covid-19 utan att de visste om att patienten var smittad.

Det visar svaren på fackens enkät på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Tydliga brister har också funnits när det gäller skyddsutrustningen. Detta enligt Kommunal främst under pandemins första månader. Resultatet av enkäten har nu presenterats för arbetsgivaren.

– De håller med oss om att vi behöver se över avvikelsesystemet. I dag har vi ett gemensamt system både för medicinska och arbetsmiljömässiga avvikelser. Det borde göras om och förenklas så att det blir lättare att göra arbetsmiljöavvikelser, säger Kevin Thompson, facklig förhandlare för Kommunal på Capio.

Fler avvikelserapporter gör riskerna tydligare i ett tidigt skede, poängterar han. 

Arbetsmiljöenkäten om covid-19 har gjorts av Kommunal tillsammans med Vårdförbundet och Läkarförbundet. 

Enkäten visar att 216 har exponerats för covid-19. Samtliga borde ha rapporterat en avvikelse, enligt Kommunal. Men endast 24 har gjort det, 11 har svarat att chefen anmält allvarligt tillbud. 

Capio S:t Göran har gjort en egen enkät till de anställda. Till den hänvisar sjukhuset i ett mailsvar till Kommunalarbetaren och uppger att de anställda vet hur en avvikelse ska skrivas.

Enligt fackens enkät har sju personer anmält arbetsskada efter att de varit sjukskrivna efter exponering av covid-19. Att det är viktigt att anmäla arbetsskada lyfts också i mailsvaret från arbetsgivaren.

Facken har delat ut enkäten till sina medlemmar, 320 har svarat. På sjukhuset finns cirka 1300 anställda i olika vårdyrken. Ungefär en tredjedel av de som svarat på enkäten är kommunalare. Capio S:t Göran anser dock att det är svårt att dra generella slutsatser av resultatet då en förhållandevis liten andel av de anställda svarat.