Det var i december förra året som Kommunal fattade det unika beslutet att utesluta fyra medlemmar vid Göteborgs spårvägar på grund av illojalitet. Bakgrunden var en lång konflikt, som utmynnade i en strejk mot Kommunal. De medlemmar som överklagat menar dock att de inte har strejkat mot Kommunal. Läs mer om bakgrunden till uteslutningarna här.

När det var dags att behandla de två medlemmarnas överklaganden på dagens förbundsmöte, gick Hannes Grundvall från avdelning Väst upp i talarstolen. Han ansåg att det var fel att utesluta de två medlemmarna.

– I går fick jag mejl från ombuden på Göteborgs spårvägar som haft stormöte och beslutat att de inte vill att deras ombud ska uteslutas. Sektionsstyrelsen i sektion Trafik vill inte heller att de ska uteslutas, sade Hannes Grundvall.

Om den ena uteslutna medlemmen, Gustav Landström, sade han:

– Gustav är en engagerad facklig själ som skapar organisering och engagemang, han är aktiv i debatter och motionsskrivande. För mig är det helt bananas att han ska uteslutas.

När det gällde den andra uteslutna medlemmen, som också var kongressombud när ”strejken” utlystes, berättade Hannes Grundvall om vilket stort engagemang han hade och hur han alltid står på sina arbetskamraters sida.

– Under kongressen ställdes han inför ett val – att vara lojal med förbundsstyrelsen eller med sina kamrater på arbetsplatsen och för honom är det valet enkelt, sade Hannes Grundvall.

(texten fortsätter nedan)

Detta har hänt

Första dagen på Kommunals förra kongress, den 21 maj 2019, kom ett pressmeddelande om att förtroendevalda vid två klubbar vid Göteborgs Spårvägar gick ut i strejk mot Kommunal. Anledningen var att klubbarna inte fick förhandlingsmandat. Kommunal svarade med att frånta elva personer deras fackliga uppdrag. En av dem var kongressombud och tvingades lämna kongressen.

I december beslutade förbundsstyrelsen att utesluta fyra av dessa medlemmar ur Kommunal för illojalitet.

Bakgrunden är en långdragen konflikt vid Göteborgs Spårvägar om vilka som egentligen har medlemmarnas förtroende att förhandla och företräda medlemmarna. Tre av dem som uteslöts menar också att de inte alls stod bakom strejken. Ord står mot ord.

Två av de uteslutna överklagade uteslutningen till förbundsmötet. Eftersom förbundsmötet avslog deras överklaganden, är deras sista chans att ta det till en så kallad skiljenämnd.

Enligt lagen om skiljedomsförfarande består en skiljenämnd normalt av tre personer – de två parterna får utse varsin person och de två personerna ska sedan enas om en tredje. Man kan dock utse skiljemän på andra sätt – det är oklart hur Kommunals skiljedomsförfarande fungerar.

Tanken är att skiljenämnden opartiskt ska bedöma vem som har rätt.

Även Ann-Christine Steneryd, ombud från avdelning Bergslagen, tyckte att överklagandena skulle gå igenom.

– Jag har nogsamt läst igenom och tagit del av den information som jag fått för att ta ställning. Jag förstår fullt ut att det finns en problematik och en historia som inte känns riktigt bra, men att gå från det till att utesluta en medlem, med den information jag har så kan jag inte göra annat än att ställa mig på medlemmens sida, sade Ann-Christine Steneryd.

Sanna Tefke, ombud från avdelning Stockholm, riktade kritik mot bristfälligt underlag. Ombuden har inte fått ta del av själva överklagandena, där de två uteslutna medlemmarna argumenterade för sin sak.

– I grund och botten är ett uteslutningsärende ett misslyckande för hela vår organisation. I just det här fallet finns det frågetecken. Det är de uteslutna medlemmarnas överklaganden vi ska ta ställning till och för att kunna ta ställning för eller emot är det rimligt att få ett fullständigt underlag. Rimligtvis finns det en annan version som föranledde detta, varför får vi inte ta del av det? sade Sanna Tefke.

Det är det som jag tycker skaver allra mest, att de inte har fått yttra sig och ge sin bild.

Robert Mjörnberg, ombud för Kommunal avdelning Stockholms län

Hon säger efteråt till KA att hon röstade mot uteslutningen, just för att det inte gick att ta ställning med så bristfälligt underlag.

– Om vi ska fatta beslut om en process har gått rätt till behöver vi ju få veta hur det har varit. Det känns märkligt, det blir som en domstol där bara ena sidan får uttala sig. Jag tycker att vi är en så pass stor organisation att man kan anpassa det så att det skyddar integritetsfrågor, om det nu var det man skyllde på. Det går att lösa, säger Sanna Tefke.

Robert Mjörnberg, också ombud från Stockholm, håller med Sanna Tefke och säger att underlaget blir särskilt viktigt eftersom de uteslutna medlemmarna inte hade rätt att komma och tala för sin sak.

– Det är det som jag tycker skaver allra mest, att de inte har fått yttra sig och ge sin bild.

Att uppmana till strejk är faktiskt illojalt, och att uppmana medlemmar att inte ta hjälp av de förtroendevalda som finns kvar är faktiskt illojalt.

Lena Dahlqvist, avdelning Väst

Men det fanns också flera ombud som gick upp och talade för förbundsstyrelsens beslut.

– Vi måste följa fattade beslut, att uppmana till strejk är faktiskt illojalt, och att uppmana medlemmar att inte ta hjälp av de förtroendevalda som finns kvar är faktiskt illojalt, sade Lena Dahlqvist från avdelning Väst.

Lena Andersson, enhetschef på förbundskontoret som talade för förbundsstyrelsen, sade att det berodde på GDPR och integriteten för andra personer som varit inblandade i detta, att ombuden inte fick ta del av de uteslutna medlemmarnas överklagan. Hon återberättade i stället deras argument.

– Förbundsstyrelsen anser att det ska vara högt i tak och delade åsikter kan och ska förekomma, men med schysta metoder där man värnar organisationens sammanhållning. Det vill säga inte som skett i det här fallet, där splittring och underminerande av avdelningsstyrelse förekommit, sammanfattade Lena Andersson orsaken till uteslutningarna.

Drygt två tredjedelar gick på förbundsstyrelsens förslag och fastställde uteslutningarna. För Gustav Landström ansåg 142 ombud att förbundsstyrelsens förslag var riktigt, 41 att det borde avslås och 19 personer avstod från att ta ställning. För den andra medlemmen gick något fler på förbundsstyrelsens linje – 149 stycken. 35 ombud ville inte att han skulle uteslutas och 15 avstod från att ta ställning. 

Hannes Grundvall från sektion Teknik i Göteborg och Ingalill Hedlund, som sitter i styrelsen för sektion Trafik i Göteborg, lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet.

41 som röstar emot och 19 som avstod, det är inte i varje fråga som man voterar som siffrorna ser ut så.

Gustav Landström, utesluten ur Kommunal

Gustav Landström, en av de uteslutna medlemmarna, säger till KA att förbundsmötets beslut var väntat. Men han är ändå förvånad över att så pass många valde att gå emot förbundsstyrelsen. Han fick veta först i tisdags, när KA ringde honom, att förbundsmötet skulle vara den här veckan.

– Så jag hade inte så lång tid på mig att arbeta upp någonting. Men 41 som röstar emot och 19 som avstod, det är inte i varje fråga som man voterar som siffrorna ser ut så, säger Gustav Landström.

Han är också glad över att två ombud reserverade sig mot beslutet.

– Det känns bra. Det är stort av dem att våga gå emot hela sin avdelning lokalt, nu bränner de säkert broar där för lång tid framöver, säger Gustav Landström.

Han tycker att det är märkligt att de inte fick yttra sig och tala för sin sak, och att ombuden inte ens fick ta del av deras skriftliga yttranden.

– Det är en ganska konstig tolkning av GDPR till att börja med. Och det hade väl kunnat gå att anonymisera om man hade velat det. Men förbundsmötet ska väl ta ställning till samma uppgifter som förbundsstyrelsen när de fattar beslut, det är jättekonstigt. Men också symptomatiskt, jag är inte så förvånad.

Än är sista ordet inte sagt. Gustav Landström kommer använda sig av rätten att överklaga till skiljenämnd, som ska avgöra om beslutet var riktigt. KA har inte varit i kontakt med den andra medlemmen, men enligt Gustav Landström har även han för avsikt att gå vidare till skiljenämnd.