Första dagen på Kommunals kongress i maj förra året kom ett pressmeddelande om att medlemmar i två arbetsplatsklubbar på Göteborgs spårvägar utlyst en ”facklig strejk”. Anledningen var att klubbarna inte fått mandat att förhandla och bedriva fackligt arbete på arbetsplatsen. Kommunals förbundsstyrelse beslutade då att frånta elva personer sina fackliga uppdrag. En av dem var kongressombud och tvingades lämna kongressen.

I juni meddelade avdelning Väst att de ville att tio av dessa personer skulle uteslutas ur Kommunal. Först i december fattade förbundsstyrelsen beslut om att utesluta fyra av dem ur förbundet.

– Vårt huvudskäl är att de här personerna har agerat illojalt mot fackföreningen och på så sätt skadat Kommunal. De har bland annat valt att strejka mot Kommunal. Om man gör aktiva handlingar som splittrar föreningen så är det inte förenligt med våra stadgar, säger Lisa Bengtsson, förbundssekreterare på Kommunal. 

Att fyra medlemmar har uteslutits ur Kommunal på grund av illojalitet är nästan helt unikt. Enligt Kommunal har det bara skett en gång tidigare i modern tid. Det rörde sig om en brandman i mitten på 00-talet som värvade medlemmar till det konkurrerande fackförbundet Brandmännens riksförbund. 

En av dem som har uteslutits är Gustav Landström. Han menar att han inte alls har strejkat eller legat bakom strejken utan tvärtom försökte stoppa den. När han sedan fick frågan om han stod bakom eller inte, svarade han att han inte tyckte att det var så enkelt som att vara för eller emot, eftersom det ligger en lång och komplicerad konflikt bakom det som hände och att han inte visste vad hans arbetskamrater tyckte.

”Lögn att vi inte kommit på möten”

Facklig konflikt i Göteborg

Kongress 2019

Varför kunde du inte bara säga att du inte stod bakom strejken?

– Vad ska jag säga? Jag tycker inte att det är så svart eller vitt. Den här strejken eller vad man ska kalla det togs initiativ till av ett fåtal och det visade sig ganska snabbt att det drog isär kollektivet mer än höll ihop det. Men jag visste inte var mina arbetskamrater stod när jag fick frågan, säger Gustav Landström. 

Kan det inte vara det Kommunal vänder sig mot, att de tycker att det är så enkelt som att man inte strejkar mot sitt förbund även om ens arbetskamrater tycker det?

– Då får de väl tycka det. Jag gör det mina arbetskamrater vill, jag företrädde dem. Det kanske Anna Skarsjö (ordförande i Kommunals avdelning Väst) och de andra borde fatta, att det är medlemmarna i Kommunal de företräder.

Lisa Bengtsson vill inte svara på hur de bedömer att Gustav Landström låg bakom och var en del av strejken, trots att han påstår annat.

– Jag kan inte gå in och kommentera varje individ, vad som har hänt. Vi har utrett det här noga och vi har starka bevis för att de här fyra har gjort handlingar som har skadat och splittrat förbundet. De har varit drivande i det här, säger Lisa Bengtsson.

KA har läst den skrivelse om uteslutning av Gustav Landström som avdelning Väst har sammanställt, där skälen framgår. Där beskrivs den långa konflikt som föregått strejken, där förtroendevalda och medlemmar har hängts ut och trakasserats av personer knutna till de två arbetsplatsklubbarna. Flera har avsagt sig sina uppdrag, några har blivit sjukskrivna och någon har till och med slutat till följd av konflikterna. Men Gustav Landström säger att han inte har varit delaktig i några trakasserier. KA har tagit del av en mängd skärmdumpar från Facebook där före detta förtroendevalda mycket riktigt hängs ut och anklagas i hårda ordalag. Gustav Landström finns inte med där alls, inte heller två av de andra som uteslutits.

Pablo Cozzi, spårvagnsförare och skyddsombud.

Förtroendevalda vid spårvägen slår tillbaka

Facklig konflikt i Göteborg

Nyheter

En av dem är Giovanni Pietrafesa. Han säger att Kommunal använt samma argument när det gäller honom – att han har legat bakom strejken och inte ville svara ja eller nej på huruvida han stöttade den. 

– Jag har jobbat fackligt de senaste 20-25 åren och plötsligt blir jag illojal för att jag vägrade svara ja eller nej på en fråga. Vissa frågor går inte att svara ja eller nej på, jag ville svara med en förklaring, säger Giovanni Pietrafesa. 

Han säger att han dagen efter att ”strejken” utlysts hade planerat in att hjälpa en medlem med sina försäkringar, och att det visar att han inte hade några tankar på att strejka från sitt uppdrag. 

Efter att Gustav, Giovanni och nio andra personer fråntagits sina fackliga uppdrag, skrev omkring 300 av de cirka 600 anställda på Göteborgs spårvägar under en protestlista mot beslutet och att klubbarna inte fick förhandlingsmandat. Gustav Landström utsågs också till att leda den samordningskommitté som bildades bland de som var aktiva i klubbarna och som var kritiska till förbundsstyrelsens beslut. Han uttalade sig också kritiskt i media, bland annat i Kommunalarbetaren. Detta menar förbundsstyrelsen också är bevis på att Gustav Landström agerat illojalt.

Själv menar han att det inte kan anses vara illojalt att protestera mot ett så ingripande beslut som att frånta förtroendevalda sina uppdrag och att beskriva sin bild av situationen i media. Han skriver också att han försökte normalisera relationerna med avdelning Väst och bland annat bjöd in avdelningens ordförande Anna Skarsjö till ett möte, men att hon inte ville komma.

– Min intention har aldrig varit att skada fackföreningen Kommunal, tvärtom. Min intention har varit att vi ska få en kämpande fackförening på min arbetsplats som håller ihop arbetarkollektivet, säger Gustav Landström.

”Det är många som är besvikna på oss”

Facklig konflikt i Göteborg

Nyheter

I dag är han ganska uppgiven, men säger samtidigt att han inte kommer att sluta engagera sig på arbetsplatsen. 

– Om nu inte Kommunal vill driva fackliga frågor med de företrädare som medlemmarna utser och väljer, så känns det som att vi kan hitta andra lösningar för att driva fackliga frågor på jobbet. 

Trots de frågor som finns kring på vilka grunder fyra personer har uteslutits ur Kommunal, vill Lisa Bengtsson inte gå in på hur de har resonerat.  

Gustav Landström och en av de andra som uteslutits har överklagat till förbundsmötet i maj och Lisa Bengtsson hänvisar till att frågan kommer att behandlas då. Om förbundsmötet skulle fastställa förbundsstyrelsens beslut, har de uteslutna medlemmarna möjlighet att överklaga till en så kallad skiljenämnd, som är oberoende från Kommunal.