Avdelning Stockholms ombud till förbundsmötet sitter samlade på Norra Latin i Stockholm och jublade när ombudet Robert Mjörnberg gick upp i talarstolen för att tala för avdelning Stockholms särskilda fråga, om att demokratisera avtalsrörelserna. Kritiken riktar sig mot såväl hur det fungerar i avtalsdelegationerna som på avtalskonferenserna.

– När inspelen från medlemmarna är så pass få på avtalskonferenserna, hur ska man då garantera att deras inflytande säkerställs, sade Robert Mjörnberg.

Som exempel nämnde han att i vissa avtalsdelegationer har man endast kunnat ta del av avtalsmotionerna på en delad skärm.

– Avtalsförslag ska läsas, sammanställas och bidra till medlemmarnas inflytande. Hur vi än vrider och vänder på det anser vi att det är misslyckande ur ett demokratiskt hänseende.

En annan kritik som Stockholmsavdelningen har är att en del avtalsmotioner inte tas upp på avtalskonferenserna.

– Var sker detta urval och hur går det till, sade Robert Mjörnberg.

Stockholmsavdelningen frågar sig också om medlemmar får de förutsättningar som krävs för att delta i en avtalsdelegation. De fick medhåll av avdelning Väst, som menade att Kommunal kan bli bättre på att utbilda och förbereda medlemmarna som sitter i avtalsdelegationerna.

Det går inte att fatta beslut under en särskild fråga, men förbundsstyrelsen har redan tidigare meddelat att de kommer att tillsätta en grupp bestående av förtroendevalda och ombudsmän på olika nivåer i förbundet som ska se över hur de lägger upp avtalsrörelser och komma med förslag på förbättringar.

– Vi har under åren provat olika varianter för att på bästa sätt uppnå demokratisk ordning och representativ demokrati. Men vi har tagit till oss det här och gör bedömningen att det ständigt finns utrymme för förbättringar, sade Malin Sjunnebo, jurist på Kommunal som pratade för förbundsstyrelsen.