Skånetrafiken har minskat trafiken med nio procent. Turer med få trafikanter har glesats ut eller har dragits in. Nobina har sagt upp 125 förare och 150 har fått minskad sysselsättningsgrad. Vid Bergkvarabuss kan omkring 100 förare bli av med jobbet, förhandlingar pågår.

Kommunal har kritiserat varslen och att trafiken minskas i coronatider då det kan bli fullt på bussar i rusningstrafik. I fredags höll Kommunal och Seko en manifestation mot neddragningarna.

Mikael Olsson, huvudskyddsombud vid Nobina, tycker att Skånetrafiken borde flytta över bussar och förare från turer som dras in eller glesas ut till att förstärka andra turer för att undvika trängsel i rusningstrafik.

Carina Zachau, ordförande i kollektivtrafiknämnden i region Skåne, säger att det inte går.

– Vi kör redan med alla bussar vi har.

Men samtidigt blir bussförare av med jobbet för att ni drar in trafik. Hur går det ihop?

– Bussbolagen har sagt upp eller varslat fler förare än vad som motsvaras av neddragningen. Det kan vara överskott på förare, men inte bussar.

– Det är nödvändigt att vi minskar på trafiken. Sedan i mars har vi förlorat en tredjedel av våra intäkter. Det rör sig om en miljard kronor, fruktansvärt mycket pengar. Vi ser inte att vi under en överskådlig tid kommer att få tillbaka de resenärer vi har förlorat, inte ens under nästa år.

– Därför måste vi vidta nödvändiga åtgärder för att försöka undvika ytterligare neddragningar framöver.

Men fler trafikhuvudmän i landet har också förlorat pengar. De försöker ändå upprätthålla trafiken, och till och med tar in förare och bussar som annars kör beställningstrafik för att undvika trängsel i rusningstrafik. Varför gör inte ni det? Tar inte ni risken för spridning av covid-19 på samma allvar?

– Vi räknar varje dag 500-1000 avgångar för att se om där finns trängsel. Finns det trängsel analyserar vi om den är tillfällig eller om vi måste öka trafiken.

– Och vi har skrivit till andra trafikhuvudmän för att fråga hur de räknar resandet, som motiverar att de till exempel ökar trafiken med att hyra in fler förare och bussar.

– Jag är säker på att inom kort kommer fler trafikhuvudmän att tvingas följa Skånetrafikens exempel och dra in trafik. Staten har lovat kompensation för minskade intäkter i kollektivtrafiken. De pengarna har ännu inte betalats ut. Det har inte ens varit möjligt att söka stödpengar.

– Om staten betalar ut stödpengarna och ger oss tillräcklig kompensation kommer vi att öka trafiken igen så mycket som behövs, säger Carina Zachau.