Ett halvår försenat inleds avtalsrörelsen den 1 oktober. De pausades i våras på grund av coronapandemin och alla avtal har förlängts med undantag för några mindre som löper ut sista oktober.

Det stora avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och med Sobona förlängdes till sista oktober. Där inleds förhandlingarna i slutet av september eller i början av oktober.

Övriga avtal är förlängda till sista oktober, november eller sista december. 

Men Kommunal kommer inte att kunna träffa något avtal innan industrins parter har enats om sina löneökningar. Det blir märket som alla andra förutsätts utgå ifrån i sina respektive förhandlingar.

Industriavtalen löper ut sista oktober. Med tanke på att Svenskt Näringsliv har hotat att säga nej till löneökningar på grund av coronakrisen kan de förhandlingarna riskera att dra ut på tiden, kanske även med risk för konflikt.

Så ingen vet i dagsläget när Kommunal och deras arbetsgivare kan dra igång sina förhandlingar på allvar.

Kraven om högre löner och bättre villkor presenterades innan coronapandemin bröt ut. Den har inte dämpat förväntningarna bland Kommunals medlemmar. 

Tvärtom är trycket stort på att undersköterskor, barnskötare, bussförare och andra som har slitit hårt och riskerat sina liv under pandemin ska få rejäl kompensation för det.

– Vi känner av det trycket i kontakterna med våra medlemmar och våra förtroendevalda ute i landet. Och vårt svar är att vi ska se till att politikerna och arbetsgivarna levererar för att leva upp till våra medlemmars krav, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Han har även mött en oro om att inte få retroaktiva löneökningar, att gå miste om löneökningar som egentligen skulle ha betalats ut tidigare i år om inte avtalen förlängts.

Det finns ingen garanti om rätt till retroaktiva löneökningar. Johan Ingelskog vill inte spekulera i hur det blir. Han säger att det är en förhandlingsfråga.

– Under de nio år jag har varit med har vi haft olika konstruktioner i våra avtal om när löneökningar betalas ut, låglönesatsningar eller engångsbelopp. Hur det kommer att se ut denna gång får vi se.

I väntan på att avtalsrörelsen drar igång diskuterar Kommunal eventuella nya krav som kommit fram under coronakrisen.

– I avtalet med SKR kanske det kan bli något om semesterreglerna eller karensavdraget. Vi får diskutera detta med vår avtalsdelegation. När det gäller de privata avtalen får vi återkomma, där har vi lite mer tid på oss, säger han.