– Vi var tvungna att agera till slut för vi kände att vi kom ingenstans annars. Vi har påtalat detta flera gånger, säger skyddsombudet vid ett av äldreboendena i Lomma.

Strax före midsommar gjorde Kommunals skyddsombud vid Frösunda-boendena i Lomma en samlad 6:6a-anmälan, en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen, där man listat sammanlagt 12 punkter med krav om förbättringar. Frösunda har svarat på kritiken men Kommunal har skickat anmälan vidare till Arbetsmiljöverket på grund av att man ansåg svaren otillräckliga.

– De anser att de vidtagit åtgärder men vi ser inte riktigt att det fungerar fullt ut på golvet, säger skyddsombudet som vill vara anonym av rädsla för hur det kritiken tas emot i företaget.

Vad framför allt är det som inte fungerar?

– Det fungerar inte kring rutiner, hur man ska handskas med skyddsutrustning, hur man ska arbeta i förebyggande syfte. Speciellt nu med covid-19 är det ju viktigt att man gör på rätt sätt.

Kommunalarbetaren har sökt såväl arbetsmiljöansvarig på Frösunda samt regionchefen i Skåne men på grund av semestertider får vi i stället en kommentar av Torbjörn Carlbom, Frösundas kommunikationschef, som påpekar att han inte är insatt i detaljerna.

– Det har lämnats in 6:6a. Vi har besvarat punkterna och sedan har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion. Och det besked jag fått är att då avskrevs i stort alla punkter, det återstår några punkter men det kan vi inte kommentera innan Arbetsmiljöverket tagit beslut. Man kan tillägga att det inte varit någon enda coronasmittad på äldreboendena i Lomma så någonstans har arbetsmiljön ändå fungerat hyfsat där, säger han.

Vilka punkter som återstår, vet han inte.

Enligt anmälan brister det bland annat i tillgång på skyddsutrustning, det har inte gjorts lokala riskbedömningar och rutinerna kring arbetskläder och omklädningsrum med mera fungerar inte heller.

Skyddsombudet berättar om situationer där kunder visat symtom på misstänkt covid-19 och det inte har gått att nå arbetsgivaren på flera timmar.

– Det har funnits skyddsutrustning men den har varit inlåst på ett kontor och det har inte vi tillgång till.

Har det blivit någon förbättring efter anmälan?

– Ja det har det blivit. Man har lagt ut sådana här akutlådor som man valt att kalla det där det finns viss skyddsutrustning som ska användas vid misstänkt smitta. Det finns att tillgå alla dygnets timmar.

Med anmälan vill Kommunals skyddsombud få en bättre förståelse från arbetsgivaren kring vikten av att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger han.

– Detta handlar om att eftersträva en god arbetsmiljö och en säker miljö både för personal och de boende.

Frösunda har drivit de fyra äldreboendena med sammanlagt tio avdelningar på entreprenad sedan 2016. Från och med nästa år ska verksamheterna återgå i kommunal regi, har kommunen beslutat. Orsaken är, enligt kommunen, att företaget inte åtgärdat kvaliteten trots återkommande kritik.