I 15 år har Lomma låtit privata utförare driva kommunens äldreboenden. Uppdraget har gått mellan Carema, Förenade care och Frösunda, som driver äldreboendena i dag.

De två senaste åren har Lomma fått absoluta bottenbetyg i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. Det blev droppen för moderatledningen som nu bestämt att ta tillbaka alla äldreboenden i Lomma och Bjärred i egen regi. Det formella beslutet fattas på socialnämndens sammanträde i februari, skriver Sydsvenskan.

– Vi kommer inte att förlänga avtalet med Frösunda. Jag kommer att förorda att vi tar hem det i kommunal regi, säger Susanne Borgelius (M), ordförande i socialnämnden, till Sydsvenskan.

Lomma kommun har haft landets billigaste äldreomsorg sett till kostnad per person över 80 år.

Under våren har kommunen också tagit över hemtjänsten, efter att Attendo inte ville fortsätta. Det har blivit dyrare än väntat och socialnämnden väntas gå med 30 miljoner minus. Moderatstyret tror dock att det inte måste bli dyrare för kommunen att driva äldreboendena.

– Det finns inget linjärt samband mellan mer pengar och bättre kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén (M), till Sydsvenskan.