Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, publicerade tidigare i veckan en rapport som visade att 40 kommuner står för nästan 70 procent av dödsfallen i covid-19 på äldreboenden. Bland dessa kommuner vill Ivo fortsätta granskningen på 91 äldreboenden där man sett att bristerna varit särskilt allvarliga. 

Covid-19

Här är de utpekade äldreboendena

Nyheter

Undersköterskorna Maria och Anna, som vill vara anonyma av sekretesskäl, och egentligen heter något annat, är arbetsplatsombud på ett av dessa 91 äldreboenden. De välkomnar en fortsatt granskning från Ivo.

– Vi har haft flera avlidna. Eftersom det varit sekretessbelagt allting så vet vi inte alltid om covid har varit orsaken till dödsfallen.

Om de ska peka på en omständighet som varit annorlunda den här våren så är det att det varit ovanligt mycket vikarier på deras äldreboende.

– Det som hände var att många av den ordinarie personalen har varit sjuka. Då har de tagit in outbildade, en del har aldrig jobbat inom vården. Då är det mycket man ska lära den personen.

När det gäller tillgång till skyddsutrustning och information kring hygienrutiner tycker de att arbetsgivaren skött sig bra.

Däremot är det svårt att på en demensavdelning att hindra smitta när den väl kommit in, säger de.

– De rör sig oftast. Du kan inte bara stänga in en dement. De förstår ju inte.

De känner sig inte utpekade efter Ivos besked att de fanns med på listan över de 91 äldreboendena. Och chefer har varit noga med att förklara att det inte ska klankas ner på personalen.

Hur ser det ut nu? Är läget med smittade fortfarande kritiskt?

– Det finns ingen smitta just nu. Och nu använder vi skyddsutrustning när vi har nära kontakt med de boende.

Oavsett om de har misstänkta symtom eller inte?

– Ja

Borde ni gjort så från början?

– Det är jättesvårt att säga. Hade man haft munskydd och visir från början så kanske läget hade varit annorlunda.

Ivo:s fortsatta granskning av 91 äldreboenden kommer att pågå en bit in på hösten, har myndigheten meddelat.