I mitten på april inledde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en granskning av omsorgen, framför allt äldreomsorgen, med anledning av den stora smittspridningen av det nya coronaviruset. På dagens myndighetsgemensamma pressträff redovisades resultatet. Av tusen granskade verksamheter hade en tiondel allvarliga brister. 

– Det rör sig om brister, både sådana som vi tidigare har påtalat men också brister som har uppstått under den pågående pandemin, sade Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström på presskonferensen.

Ivo kommer nu att gå vidare och göra fördjupade granskningar av de cirka hundra verksamheterna som hade allvarliga brister. 

Sofia Wallström påpekade samtidigt att de flesta av de tillsynade verksamheterna klarar att hantera pandemin. 

– Merparten av äldreomsorgen bedömer vi kan hantera den rådande situationen. Det är tufft och det är krävande, men merparten klarar detta hyggligt, i många fall bra. Det görs ansträngningar för att minska smittspridningen, sade Sofia Wallström.

Hon pekade på några faktorer som Ivo ser är särskilt viktiga för att vara framgångsrik – ett aktivt och nära ledarskap och ett aktivt arbete med basala hygienrutiner. Ivo har utifrån tillsynen tagit fram goda exempel på hur verksamheter har jobbat för att minska smittspridningen.

Samtidigt inleder Ivo en tillsyn av vilken vård och behandling som ges på landets samtliga 1700 särskilda boenden för äldre. Detta efter uppgifter om att palliativ vård sätts in utan att en läkare gjort en medicinsk bedömning och att vissa boenden inte har tillgång till syrgas. 

– I den här tillsynen granskar vi helt enkelt om personer som bor på de här boendena får vård och behandling utifrån sina enskilda behov, sade Sofia Wallström. 

Hon pratade också om att Ivo:s tillsyn är riskbaserad och utgår från indikationer på risk som de får till sig. Hon berättade att Ivo sedan mitten på mars fått ungefär 3000 indikationer på risk, totalt för både omsorg och hälso- och sjukvård och inte bara kopplat till covid-19. Flest indikationer kommer från Stockholmsområdet. Andelen allvarliga riskindikationer ökar – från 23 procent i mitten på april till över 40 procent nu. Ungefär 37 procent av riskindikationerna hade koppling till covid-19, och det var fler inom omsorgen än hälso- och sjukvården. 

– Äldreomsorgen sticker ut i ett covidhändseende. Där finns överlägset flest riskindikationer kopplat till covid sett över hela vård- och omsorgssektorn. Den risktyp som är störst är vårdhygien och så har det varit tidigare också. 

Sofia Wallström berättade också att 54 procent av alla riskindikationer inom äldreomsorgen är allvarliga.