Det betyder att månadsavgiften höjs med sju kronor för Kommunals medlemmar. För de personer som är med i a-kassan men inte förbundet höjs avgiften med fyra kronor per månad. Den sammanlagda avgiften 120 kronor blir då densamma oavsett om man är medlem i Kommunal eller inte.

Bakgrunden till höjningen är de ändrade reglerna med höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen vilket leder till ökade kostnader för a-kassan.