Det var i samband med att regeringen presenterade de nya reglerna för arbetslöshetsförsäkringen i slutet av mars som antalet inträden i Kommunals a-kassa tog fart. 

– Vi hanterade 12 623 inträden i april vilket kan jämföras med 2 045 inträden per vecka under 2020 totalt, säger Alexander Löfgren, biträdande kassaföreståndare på Kommunals a-kassa.

Normalt brukar a-kassan ha strax över 1000 inträden per vecka. Första veckan i april (vecka 14) när regeringens förslag hade presenterats var det över 11 000 personer som gick in i a-kassan.

Vi ser en ökning av antalet arbetslösa medlemmar med a-kasseersättning överlag och även nu under våren då antalet normalt sett brukar minska.

Alexander Löfgren, biträdande kassaföreståndare på Kommunals a-kassa

Coronakrisen har lett till rekordmånga varsel och många människor har redan tvingats ut i arbetslöshet. De flesta av Kommunals yrkesgrupper hör inte till de värst drabbade, men antalet arbetslösa medlemmar har ökat.

– Vi ser en ökning av antalet arbetslösa medlemmar med a-kasseersättning överlag och även nu under våren då antalet normalt sett brukar minska, säger Alexander Löfgren.

I april 2020 fick 23 830 medlemmar ersättning från a-kassan. Det kan jämföras med antalet för april förra året som var 20 843, eller april år 2018 då de var 19 329 personer. 

Utöver dessa kommer medlemmar som är arbetslösa men som deltar i något program genom Arbetsförmedlingen med aktivitetsstödsersättning, och de medlemmar som är arbetslösa utan ersättning från a-kassan som inte deltar i program då de inte uppfyllt kraven för att få ersättning eller har blivit utförsäkrade.