Kommunal och de övriga förbunden som har varit kritiska till LO:s agerande i LAS-förhandlingarna är i majoritet vid kongressen och vid det representantskap som i augusti ska behandla motioner som handlar om att ändra LAS. Beslutet i LO-styrelsen är ett steg på vägen dit.

Den motion Kommunal har skrivit handlar om att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning samt att LO inte ska medverka till att det går att göra undantag i kollektivavtal från de tvingande reglerna i LAS.

Enligt Kommunal har LO gått över sitt mandat när de i förhandlingar med Svenskt Näringsliv träffat en avsiktsförklaring om att ersätta begreppet saklig grund med något annat. Detta eftersom det begreppet inte går att göra undantag från i LAS. Endast riksdagen kan fatta ett sådant beslut.

– Det finns också andra delar i LAS som är tvingande som vi inte vill att det ska gå att göra undantag ifrån, till exempel att tillsvidareanställning ska vara norm och att du har kvar din anställning medan en tvist om uppsägning pågår, säger Tobias Baudin.

Det var i måndags som LO-styrelsen till sist kunde enas om att bifalla Kommunals motion samt övriga LAS-kritiska motioner som kräver omstart i LAS-förhandlingarna och att begreppet saklig grund inte får säljas ut.

– Vi har haft bra diskussioner i LO-styrelsen, säger Tobias Baudin som tycker att den djupa splittring som tidigare fanns kring LAS i  styrelsen har lagt sig.

Han sitter med i den valberedning som inom kort kommer att föreslå vilka som ska ingå i den nya LO-ledningen som väljs vid kongressen i juni. Tobias Baudin säger att diskussionerna kring LAS och vad de olika kandidaterna tycker i den frågan inte har påverkat honom i det arbetet.

– Det gäller att kunna se skillnad mellan sak och person. Vi måste kunna göra en helhetsbedömning när vi tar ställning till vilka som ska ingå i den nya ledningen. Det känns skönt att den nya ledningen nu kan få en bra start eftersom LO-förbunden inte är djupt splittrade i LAS-frågan, säger Tobias Baudin.