– Det är avgörande att du som arbetar i äldreomsorgen stannar hemma om du har symtom. Och det ska vara en självklarhet för dig som chef i äldreomsorgen att uppmana anställda att vara hemma vid minsta symtom och inte riskera de äldres liv och hälsa, sa statsminister Stefan Lövfen (S).

För att hindra spridningen av coronaviruset har en ny nationell strategi för utökad diagnostik av covid-19 tagits fram. Den presenterades på en pressträff där även socialminister Lena Hallengren (S) samt Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten deltog.

Stefan Löfven betonade återigen varje människas ansvar för att förhindra smittan och lyfte alltså den allvarliga situationen i äldreomsorgen.

– Det är också så att när anställda stannar hemma så skapar det problem i personalförsörjningen i landets 290 kommuner, men alternativet kan inte vara att personal som har covid-19 går till jobbet, sa Stefan Löfven.

Därför utökas nu provtagningen.

– Hur mycket vi än skalar upptestningen så kommer svårt sjuka patienter, omsorgstagare och personalen i vården vara högst prioriterade, sa socialminister Lena Hallengren.

Målsättningen är att komma upp i ytterligare 50 000 – 100 000 test per vecka, men det är oklart hur lång tid det kan ta att nå de nivåerna. Hittills har närmare 75 000 personer provtagits. Detta handlar alltså om test som visar om man bär på viruset, test som visar på immunitet är ännu inte tillförlitliga enligt Folkhälsomyndigheten.

Lena Hallengren lyfte också att regeringen i går gav Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, i uppdrag att särskilt analysera vilka risker som utbrottet av covid-19 inneburit för kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen.

– Det innebär att Ivo de närmsta veckorna kommer att göra tusen tillsynsinsatser inom äldreomsorgen över hela landet. Det handlar om att granska och uppmärksamma vikten av basala hygienrutiner som är så viktiga för att motverka smittspridning, sa Lena Hallengren.

Hon poängterade att det inte handlar om att leta fel i en ansträngd situation utan att bidra till förbättring.