Under minst tre år har det uppdagats nio stölder av kontanter och värdesaker på äldreboendet utan att man hittat någon misstänkt, vilket Nya Lidköpings-Tidningen var först med att skriva om.

Polisen har varit inkopplad, men har inte heller hittat tjuven som ska ha stulit både från boende och medarbetare. Stölderna har fått personalen att föreslå kameraövervakning. Nu har kommunen installerat totalt 17 kameror.

Äldrebrotten

Så kan äldre­omsorgen mot­verka stölder

Nyheter

– De är uppsatta, men inte påslagna. Vi väntar på att få skyltar som talar om att det finns kameror. Det tar nog ett par veckor, säger Lotta Hjoberg, vård- och omsorgschef i Lidköping, som tillägger att det finns ett regelverk för hur det inspelade materialet hanteras som kommunens säkerhetssamordnare är inkopplad på.

Beslutet har skett i samverkan med Kommunal. 

– Alla är överens. Alla sitter på den anklagades bänk även om ingen vill sitta där. De allra flesta är hederliga och bra personer, men någon förstör för alla, säger hon.

Har boendet sett över sina rutiner när det gäller förvaring och hantering av värdesaker och kontanter?

– Jag kan inte de lokala rutinerna helt, men värdesakerna är ju inlåsta och man för bok. Det är när personalen själv kommer och ska hämta ut som någon tagit saker. Vi har inte skåp som är spårbara där man kan se vem som var inne sist utan det är nyckelskåp, säger Lotta Hjoberg. 

Hur mår personalen? 

– Enhetschefen på boendet jobbar med gruppen. Det finns inga tecken på att de mår dåligt så, men det blir en dålig arbetsmiljö, säger hon.

Petra Larsson är undersköterska och arbetsplatsombud på äldreboendet.

– Det ska vara tryggt för de boende och vi ska slippa bli misstänkta. För oss är det positivt att vi får upp kameror, säger hon.

Personalen lyfte frågan om övervakning på APT-möte redan under hösten.

Det är många personer som rör sig i huset där äldreboendet ligger. Där finns vaktmästeri, biståndsbedömning, hemvårdsgrupp och en mötesplats.

– Det är mycket folk i rörelse så det är tryggt av den anledningen också.