Det var förra våren som P4 Sjuhärad avslöjade fusk med tidsregistreringar på ett hemtjänstföretag i Borås. Enligt anställda som radiokanalen pratat med, uppmanades de att ändra tiderna som de hade varit hos vårdtagarna, för att företaget skulle få pengar för mer tid än de utfört. Det ska också ha varit problem med att få ut löner.

Kommunen inledde en granskning där de också upptäckte liknande oklarheter hos ett annat bolag. Det ena bolaget fick inledningsvis en varning.

I slutet på januari polisanmälde kommunen ett hemtjänstföretag för att ha fuskat till sig 1,6 miljoner kronor, enligt P4 Sjuhärad. Det var då oklart om det rörde sig av något av de två bolagen. Nu har kommunen sagt upp avtalet med företaget Med Omtanke i Sjuhärad AB, som enligt P4 Sjuhärad är ett av de bolag som granskades förra året. 

Enligt Borås Tidning rör sig bristerna om att bolaget inte har använt de IT-system som ska användas på rätt sätt och att de inte har hanterat avvikelser enligt rutinerna.

– Det är vår uppgift att säkerställa att den enskilda brukaren får sitt behov av hjälp tillgodosett, säger Petronella Billing, enhetschef på vård- och äldreförvaltningen i Borås till Borås tidning. 

Enligt tidningen nekades Med Omtanke i Sjuhärad AB i somras tillstånd för att bedriva hemtjänst av Inspektionen för vård och omsorg. Eftersom bolaget överklagade det beslutet har de fått fortsätta bedriva hemtjänst till det vinner laga kraft. 

Företaget har cirka 90 kunder som från och med 1 april måste välja en ny utförare.