När Arbetsmiljöverket inspekterade Borås djurpark reagerade inspektörerna på att antalet rapporterade incidenter och olyckshändelser var ytterst få vilket de menade kan tyda på att tillbudsrapporteringen inte fungerar. 

Det är tidningen Arbetarskydd som skriver om Arbetsmiljöverkets föreläggande efter inspektionen. Arbetsmiljöverket kräver alltså att alla djurparkens djur ska riskbedömas, och detta ska vara genomfört senast 20 april. Kravet är kopplat till en hot om vite på 100 000 kronor. I djurparken finns ett sextiotal arter. 

Djurparken säger sig vilja genomföra riskbedömningen, men menar att det kommer att krävas hela året för att genomföra den. Djurparksledningen menar dock att arter som personalen går in till regelbundet kommer att prioriteras. 

”De farligaste djuren som personalen aldrig går in till finns det skriftliga instruktioner för och riskbedöms sist”, förklarar djurparken enligt Arbetarskydd.

Som Kommunalarbetaren tidigare skrivit anmälde Kommunals skyddsombud Borås djurpark till Arbetsmiljöverket i höstas för allvarliga brister. Det handlade bland annat om att rovdjurshägnens luckor fungerade dåligt, att besökarna nådde för långt fram till tigrarnas galler, att stegar saknade halkskydd och att det förekom ensamarbete vid riskfyllt arbete.