Länstrafiken i Östergötland har upphandlat express- och regionbusstrafik och den nuvarande entreprenören, Stångåbuss, förlorade. Någon automatisk skyldighet för det vinnande företaget, Grimslövsbuss, att ta över personalen föreligger inte. 

– Det kan bli tal om uppsägning för 70–80 heltidsanställda bussförare allt som allt, säger Stångåbuss vd Stefan Wikström, till Vimmerby Tidning.

Men det hela dröjer. Grimslövsbuss tar över trafiken först den 21 juni nästa år. Avtalen, som gäller i elva år, beräknas vara värda över 2 miljarder kronor.

Peter Sandberg, som är vice vd för Grimslövsbuss, menar dock att förarna inte ska behöva känna någon större oro. Till tidningen säger han:

– Alla kan sitta lugnt i båten. Vi måste ha in duktiga förare för att kunna köra de sträckor som vi förväntas göra när allting är klart. Så snart det är klart kommer vi att ta kontakt och se vilka som är intresserade.