Förra året gjordes rutavdrag på nästan sex miljarder kronor. Från början var det tänkt för städning i hemmet. Men rut har utökats till att också bland annat gälla IT-tjänster i hemmet, reparation av vitvaror, trädgårdsarbete och flyttjänster.

Reformen har motiverats med att det skapar fler enkla jobb vilket underlättar för arbetslösa, personer med låg utbildning och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Kommunalarbetaren har i en granskning dock kunnat visa att rutreformen i stor utsträckning har använts som en skattesubventionerad arbetskraftsinvandring där många kommer från Östeuropa.

Nu presenterar den statliga Myndigheten för tillväxtanalys en rapport som visar att många nyanställda i rutsektorn är överkvalificerade för dessa jobb. De hade sannolikt kunnat få jobb i andra branscher som inte är skattesubventionerade.

”Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv tyder det på bristande effektivitet”, skriver myndigheten i sin rapport.

Sofia Tano, en av rapportförfattarna säger till TT att ett sätt att få bättre måluppfyllelse kan vara att villkora rutavdraget, till exempel genom att kräva att rutföretag i högre utsträckning anlitar arbetslösa och personer med låg utbildning.

Under åren 2010-2015 har rut skapat 7 700-9 000 arbetstillfällen, enligt de beräkningar som har gjorts av Myndigheten för till tillväxtanalys.

Myndigheten uppskattar att varje nytt rutjobb, omräknat till en heltidstjänst, kostar staten och skattebetalarna omkring 2 miljoner kronor.

Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare på LO, säger till tidningen ETC i en kommentar till rapporten att kostnaden för varje rutjobb motsvarar 3-4 nya jobb inom välfärden.

LO tycker att ett alternativ till rut är att satsa pengarna på utbildningar så att fler kan kvalificera sig till att få jobb som samhället behöver.

Kommunal har medlemmar i rutbranschen och vill inte att man över natt tar bort förutsättningarna för att de jobben kan finnas kvar.

Regeringen och samarbetspartierna C och L har enats om att utöka rut, taket för avdraget ska höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person och år. Ruttjänsterna ska även omfatta tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt tillsyn och bevakning av bostad. Även ett rutavdrag anpassat för personer över 65 år ska införas.

Förslagen ska genomföras efter en utredning om utvidgat rut. Utredningen ska vara klar senast den 1 september i år. Ett delbetänkande ska presenteras i dag, den 31 januari.