– Så får man ju tolka det eftersom arbetsgivaren skickat varslet till arbetsförmedlingen. Nu har arbetsgivaren bollen, de säger att de har mer information i februari-mars, säger Kommunals sektionsordförande Marianne Engberg.

De berörda, 40 tillsvidareanställda, kommer att få kort information om den nyss avslutade förhandlingen mellan Kommunal och Region Norrbotten i eftermiddag av Marianne Engberg. På måndag informerar arbetsgivaren de berörda.

Det är två sjukhus i Norrbotten som har anställda i så kallad vårdnära service som jobbar med bland annat utdelning av mat till patienter och viss städning och bäddning.

Vårdnära service (genrebild).

Oenighet om vårdnära service

Nyheter

Arbetsgivaren skriver i ett pressmeddelande att verksamheten avvecklas i sin nuvarande form.

– Just nu pågår risk- och konsekvensanalyser på sjukhusen i Sunderbyn och Kalix. Först när de är genomförda kan vi säga mer om hur arbetsuppgifterna ska lösas i framtiden, säger Anna Pohjanen, chef för division Närsjukvård Luleå och Boden, enligt pressmeddelandet.

I och med att verksamheten upphör, blir det svårare för facket att argumentera emot att det inte alls är arbetsbrist.

– Finns inte verksamheten så finns det ju inget arbete för dem. Det är så de har gjort det, säger Marianne Engberg.

Sista ordet är inte sagt i frågan, eftersom verksamheten skulle kunna återuppstå fast under en annan division inom regionen, men där passar alltså arbetsgivaren än så länge.

– Jag hade önskat att arbetsgivaren hade skött det här bättre, att de hade en sammantagen helhetsbild redan när de påbörjade de här diskussionerna. Att man hade fört en dialog med läns-och närsjukvården här innan man börjar varsla. När man börjar varsla då tittar sig folk om efter andra anställningar. Nu vet man inte, man får vänta flera månader på att få veta om regionen har behov av mig, säger Marianne Engberg.