Det är Afa Försäkring som avsätter 2 983 000 kronor för att Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna, ska utveckla metoder för ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete i stallen.

Kartläggningar från Arbetsmiljöverket har visat att det ofta finns brister i arbetet med arbetsmiljön i hästnäringen.

– Det sker en hel del olyckor i samband med hanteringen av hästar. Arbetsmiljöverkets statistik visar att mellan 2013 och 2019 anmäldes 1 954 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom hästnäringen. Unga kvinnor är överrepresenterade i statistiken. De som arbetar i stallarna säger att man aldrig vet säkert hur en häst reagerar i olika situationer, säger Ing-Marie Andersson i ett pressmeddelande.

Häst i stall.

Många unga kvinnor skadas i stall

Arbetsmiljö

För att ta reda på vad som kan förbättras ska hon och hennes kolleger visualisera riskerna i det dagliga arbetet.

– Vi ska filma vardagliga arbetssituationer på fyra ridskolor och i fyra travstall. Sedan ska vi titta på filmerna tillsammans med de anställda för att få höra vilka situationer de upplever som problematiska.

Dessutom ska forskarna se till att arbetsplatserna får kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete, att de följer ett årshjul och får med sig verktyg.

Projektet pågår till och med januari 2023.