Beslutet fattades av barn- och utbildningsnämnden före jul och rekryteringen ska påbörjas nu under våren, skriver lokala medier.

Östersund styrs av en borgerlig majoritet.

Lärarassistent är en ny yrkesgrupp som är tänkt att avlasta lärarna, bland annat genom att vara ett stöd åt eleverna rent praktiskt, men också genom att avlasta administrativt. 

År 2020 kan kommuner som anställer lärarassistenter få del av ett riktat statsbidrag för detta. Det här året ligger statsbidraget totalt på en miljard konor.

Kommunal är ett av de fackförbund som har som mål att organisera lärarassistenterna.