I morgon onsdag presenteras regeringen budget, men en del förslag har redan släppts. Regeringen fördubblar bland annat sin satsning på lärarassistenter i skolorna. 

I vårbudgeten satsade regeringen 475 miljoner kronor som nu dubblas till totalt en miljard kronor per år från och med 2020. Statsbidraget ska gå till att anställa lärarassistenter omfattar förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Yrket lärarassistent finns inte i SCB:s statistik för snittlöner, men motsvarar elevassistent. De har en snittlön på 24 300 kronor i månaden enligt Statistiska centralbyrån, Scb. Med arbetsgivaravgifter blir det en kostnad på cirka 380 000 kronor per år att anställa en lärarassistent.

Utslaget på landets 290 kommuner räcker det till cirka nio lärarassistenter per kommun. Det faktiska antalet kan bli både mer eller mindre, eftersom satsningen viktas efter kommunernas varierande storlek.

För närvarande finns det totalt drygt 37 000 elevassistenter anställda i skolor runt om i landet.

I dag höll finansminister Magdalena Andersson och nya arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, båda (S), också en pressträff för att presentera regeringens arbetsmarknadspolitik. Andersson konstaterade att arbetslösheten är fortsatt låg men att det kommit nya signaler om att ekonomin avmattas.

För att möta det presenterades en rad åtgärder, satsning på kunskapslyft, arbetsmarknadsutbildning och bättre integration.

Regeringen vill också se fler extratjänster inom Kommunals yrken. Därför skjuter man till 427 miljoner nästa år till extratjänster och introduktionsjobb, vilket motsvarar 2200 personer. 

En halv miljard tillförs för att underlätta omställningen av Arbetsförmedlingen.