Innehållet ska vara det samma, avtal utan någon siffra i ett centralt avtal som säger hur höga löneökningarna ska vara.

– Men att kalla dem sifferlösa leder tanken fel. Avtalen ger ju löneökningar i det enskilda företaget efter dialog mellan arbetsgivare och fack eller mellan chef och medarbetare, säger Stefan Koskinen.

Almega är sedan länge emot centrala avtal som bestämmer hur stor löneökningen ska vara i alla företag i branschen.

– Det ger en löneökningstakt som inte alla företag klarar av. Då försvinner jobb. Därför är dialogavtal bättre. De kan ta hänsyn till vad det enskilda företaget har råd med i löneökningar.

Stefan Koskinen säger att Almegas statistik visar att löneökningarna i företag med sifferlösa avtal/dialogavtal i snitt är ungefär lika stora som i företag med centrala avtal som bestämmer storleken på löneökningarna.

Privat vårdcentral.

Sifferlöst avtal gav lite extra

Avtal

– I snitt hamnar löneökningarna på omkring 2 procent, men kan variera mellan 1–4,5 procent mellan företagen i branschen. Löneskillnaderna blir större i företag med dialogavtal. Det är bra. Vi vill kunna ge mer till medarbetare som presterar extra. Det får vi inte enligt alla avtal i dag.

Tror du att Kommunal och andra fack blir mer välvilliga till sifferlösa avtal för att ni döper om dem till dialogavtal?

– Nej, självklart inte. Så enkelt är det inte. Men dialogavtal är ett bättre namn för att beskriva vad avtalen handlar om.