– Det behövs för att vi ska få en bra arbetsmiljö, jag tycker inte att det är orimliga krav, säger Marie Wiberg.

Hon var lite nervös när hon stod där i talarstolen inför en halvfull första kammarsal. Samtidigt kändes det bra att få föra fram budskapet och att åhörarna lyssnade på seminariet ”Alla säger kris – ett samtal om äldreomsorgen”.

Efteråt samlades flera riksdagsledamöter kring Marie Wiberg för att diskutera scheman och heltidsmått.

– Vi behöver sänka heltidsmåttet till 35 timmar från dagens 37 timmar. Lön är inte prio ett för Undersköterskeupproret, det är mer personal och mer stadsbidrag, säger Marie Wiberg.

Riksdagsledamöterna som berömt hennes anförande lovade att ta med sig budskapet till sina utskott.

Marta Szebehely, professor i socialt arbete .
Marta Szebehely, professor i socialt arbete.

I seminariet deltog också Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon visade på att resurserna stramats åt, att äldreboendena blivit färre, att de äldre mycket sjukare, att dokumentationskraven ökat och att det lett till tyngre arbete under större tidspress, alltså sämre arbetsvillkor.

Samtidigt lyfte hon att 45 procent arbetar delade turer minst en gång i månaden i Sverige jämfört med 2 procent i Danmark. Att det finns forskning om arbetsvillkoren tycker Marie Wiberg är viktigt.

– Varför ska Sverige vara sämst i Norden? Man borde ta efter Danmark som har särskild personal som jobbar dag, kväll och helg, säger Marie Wiberg.

Samtidigt är hon positiv till den allians som Kommunal och PRO bildat för en bättre äldreomsorg

– Det är bra att PRO också visar att det behöver göras något, och att inte bara facket gör det, säger Marie Wiberg som själv är både arbetsplats- och skyddsombud på äldreboendet Hälleborg i Västerås.

Om man inte gör någonting så kommer det att bli katastrof … Det är dags att förstå hur betydelsefulla vi som jobbar inom äldreomsorgen är.

Marie Wiberg

Christina Tallberg, ordförande PRO, hade då redan lyft den stora oron som olika besparingar väcker och krävt kraftfulla investeringar inte minst när det gäller personalen.

Bättre arbetsvillkor och bra arbetskläder lyftes också av Caroline Hoffstedt, (S), kommunalråd i Uppsala. Vikten av rekrytering poängterades av Sofia Nilsson, ( C ), riksdagsledamot. Lina Nordquist, (L), riksdagsledamot, framhöll att undersköterskornas kollektivavtal lägger grunden för kvaliteten på äldreomsorgen.

Kommunals ordförande Tobias Baudin krävde ökade investeringar i äldreomsorgen och poängterade att det behövs välutbildade undersköterskor för en bra kvalitet och att undersköterskorna på arbetsplatserna ska ges makt över schemaläggningen istället för att den centraliseras. 

Marie Wiberg hoppas att seminariet gav politikerna en tankeställare:

– Om man inte gör någonting så kommer det att bli katastrof. Om vi inte tar hand om de äldre så måste de anhöriga göra det, då finns det inga som kan gå till de andra jobben. Det är dags att förstå hur betydelsefulla vi som jobbar inom äldreomsorgen är.