Vi hoppas att du vet att i dag 25 november är den orangea dagen? Kanske inte – men den 25 november är den dag då vi den orangea färgen ska lysa stark med hopp om en värld fri från våld mot flickor och kvinnor. Dagen instiftades 2008 av FN för att uppmana regeringar, företag, organisationer och privatpersoner att ta ställning mot våld mot flickor och kvinnor.

Orange day är en dag att göra motstånd och göra rätt. Det ansvaret vilar på oss alla. Statistiken talar sitt tydliga språk, och det är fruktansvärda siffror vi ser. Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. I allt för många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv. Det fortsätter stjäla framtidsdrömmar och hopp från kvinnor och unga flickor. Det är obegripligt att detta fortgår.

Frågan är varför det inte blir större rubriker när en nära anhörig slår ihjäl en kvinna, när 22 kvinnor miste sina liv på det sättet i Sverige förra året. Sverige har länge varit en stark förebild för jämställdhet internationellt. Vi kan och bör ta ett stort ansvar för en framtid där kvinnor och flickor kan leva sina liv i trygghet.

Företrädare för våra politiska och fackliga organisationer måste jobba stenhårt för att stoppa övergreppen. Våra barn och barnbarn ska aldrig behöva fråga oss varför vi inte lyckades göra upp med patriarkala strukturer som orsakar lidande världen över.

På många sätt blev #metoo en väckarklocka – och vi ska hålla oss vakna.

UN Women som är FNs jämställdhetsorgan arbetar för en jämställd värld fri från våld, där inte en enda kvinna eller flicka ska diskrimineras på grund av sitt kön. Organisationen arbetar med insamling, stöd, utbildning och påverkansarbete. Attityder, jargonger och föreställningar om maskulinitet, könsroller och sexualitet leder till våld i olika former. Den destruktiva machokulturen måste upphöra och genom initiativet HeForShe jobbar UN Women för att fler män ska ta avstånd från våldet.

Också för Kommunal är det ett självklart att höja rösten. I dag på Orange day och årets alla övriga dagar. För medlemmarna i förbundet finns ett speciellt samarbete utformat med Folksam som ger rätt till stödsamtal i händelse av våld i nära relationer.

Och runt om i landet arbetar skyddsombud och arbetsplatsombud för att sätta stopp för sexuella trakasserier, våld och hot om våld på arbetsplatserna. Och en sak är säker, den fackliga närvaron gör skillnad! På många sätt blev #metoo en väckarklocka – och vi ska hålla oss vakna.

Som undertecknare av den här artikeln är vi övertygade om att en bättre värld är möjlig. Samhället förändras inte över en natt. Men nu är det hög tid att ta nya, större kliv mot en framtid fri från våld mot flickor och kvinnor. Tillsammans kan, och måste, vi ändra de strukturer som gör det möjligt att våld mot kvinnor fortsätter.